Loading...
Home2020-10-09T16:40:25+02:00

Система за автоматизирано управление на капково напояване, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури.

0%
До 85% по-ниски разходи за вода в резултат на прецизното управление и контрол на водния ресурс
0%
До 50% по-ниски разходи за енергийни ресурси, благодарение на оптимизирана консумация на ток, дизел, газ и други.
0%
До 40% по-високи добиви от отглежданите култури, при намаляване на разходите за тор и препарати
0%
До 60% по-малко загуби, породени от действие или бездействие на персонала – т.е човешкия фактор

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОЩЕ С ПЪРВАТА РЕКОЛТА

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ОЩЕ С ПЪРВАТА РЕКОЛТА

Пестенето на основни ресурси като вода, ел. енергия, дизел, торове и намаляването на грешките, породени от човешкия фактор, дава гаранции за постоянен растеж и на добивите, и на финансовите резултати!

ПОСТИГАНЕ НА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ:

ОРАНЖЕРИИ

Капково напояване, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг на блокове от 4+ декара.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Капково напояване, прецизно торовнасяне и мониторинг система, базирана на сензори в насажденията.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЛОЗОВИ МАСИВИ

Капково напояване, прецизно торовнасяне, мониторинг система и безжичен контрол на клапани.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ОВОЩНИ ГРАДИНИ

Капково напояване, прецизно торовнасяне, мониторинг система и безжичен контрол на клапани.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ONDO?

С Ondo всеки може да бъде успешен фермер

Комплексно решение за всички нужди на земеделския производител, свързани с автоматизация.

Решение и за малки и средни земеделски производители

Отлични резултати при оранжерии над 4 дка и полски насаждения над 50 дка

Лесен за работа, интуитивен и модерен потребителски интерфейс

За разработката на потребителската част са използвани модерни уеб и мобилни технологии и обратната връзка от клиентите ни.

Безкомпромисна 24/7 поддръжка на системата, с отговор до максимум 4 часа.

Свъжете се с нас чрез уебсайта, чат бот, мобилното приложение, Viber, WhatsApp или телефон. При спешни случаи, отговаряме до 4 часа.

Пълна автоматизация и постоянен мониторинг

Следим състоянието на системата отдалечено и предприемаме необходимите мерки, за да гарантираме правилното й функциониране.

Интеграция с вашата текуща инфраструктура

ONDO може да се интегрира с вашите настоящи системи за напояване, торене и контрол на климата

Свалете информационната брошура на ONDO

Свали брошура

ПОСЛЕДНО ОТ БЛОГА

И отново резултати от клиентите ни: ферма “Отбрани” спестява 30% воден ресурс и увеличава добива с 20% с ONDO

Всички знаем, че устойчивото земеделие е бъдещето; че е критично да пестим водния ресурс, използван [...]

Още резултати от нашите клиенти: MARJAN-MID намалява човешкия ресурс с 30% и увеличава добива с 15% с ONDO

Скоро споделихме с вас чудесните резултати, постигнати от Розленд през първата им година от използването [...]

ПАРТНЬОРИ