Климатичните промени и влошеното качество на околната среда, които са пряк резултат от човешката дейност, стават все по-видима заплаха. Хубавото е, че вече я осъзнаваме и предприемаме конкретни стъпки към по-чиста и по-зелена икономика. Една от тези стъпки е и европейската “Зелена сделка”.

Зелената сделка (известна още като Зеленият пакт) е набор от действия, предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Сред тях е намаляването на използването на торове в селското стопанство с 20% до 2030 година, като част от целта за възстановяване на биоразнообразието и намаляване на замърсяването.

Използването на торове допринася за влошаване на качеството на околната среда като замърсява почвата, водата, въздуха и растенията и индиректно, вреди и на насекомите, птиците и бозайниците в замърсените райони, което има силно негативен ефект върху биоразнообразието.

И макар, че вредите от торове са известни и нуждата от ограничаването на употребата им е ясна, за земеделците тази стъпка значи едно – намаляване на продуктивността на обработваната земя, влошено качество, ниски добиви на реколтата и в крайна сметка – загуби за земеделския сектор.

ONDO Precision farming solutions help farmers to meet the Green EU deal requirements Прецизно земеделие със системата за умно земеделие ONDO

Прецизно земеделие със системата за умно земеделие ONDO

Действията, заложени в Зелената сделка, обаче, реално предоставят и голяма възможност на земеделците. Те ще получат субсидии, обучения и консултации за преминаването към по-чисто земеделие и това е чудесен момент за инвестиция в прецизно торене и цялостно управление на напоителния процес чрез системи за умно земеделие като ONDO.

Автоматизираните решения за прецизно земеделие (още известно и като “умно” земеделие) имат за цел да максимизират ефективността от храненето на растенията, при оптимално използване на торове. Ефективността зависи от много фактори – етапа на растеж на растението, влажността на почвата, времето (напр. липсата на валежи през следващите няколко дни), температурата и влажността на въздуха и т.н. Решенията за прецизно земеделие автоматично и непрекъснато получават данни от сензори за влагата на почвата, за влагата на въздуха, от локално разположени метео станции, след което анализират данните и ползват специфични механизми за определяне на най-подходящото време за торене. Те също така контролират и процеса на торовнасяне, като внасят оптималното количество тор, точно около корена на растението. По този начин се постига максимална ефективност на торенето при значително понижена употреба на хранителни вещества(торове).

С използването на прецизно торене земеделците не само ще отговорят на условията, заложени в Зелената сделка на Европа, без това да има негативен ефект върху продукцията им, но и ще спестят разход за торене на културите. И двата резултата несъмнено ще помогнат те да продължат да бъдат конкурентноспособни на европейския пазар, като преминат към новите норми в производството без стресови ситуации.

Всяка заплаха е и възможност. На всички ни е ясно, че рано или късно трябва да преминем към устойчиво земеделие и “Зелената сделка”, с нейните ясно заложени срокове, е повод още сега да направим стъпка към прецизното земеделие.

Екипът на ONDO планира поредица от обучения и демонстрации, показващи как земеделците – независимо от размера си – могат да постигнат ефективно торене с ONDO при понижена употреба торове и да отговорят на изискванията на “Зелената сделка”.

Може да заявите желанието си за участие в първото следващо събитие на: [email protected]