Ново признание за ONDO – този път за „Принос в механизацията на земеделието”

Поредно ново отличие за „ОНДО Солюшънс” зарадва екипа на компанията. То се връчва за особен принос в механизацията на земеделието през изминалата 2020 г. в направление „Български производител на земеделска техника”, категория „Стационарни машини”. Наградите на най допринеслите компании в развитието на земеделските механизации се връчват ежегодно от в. „Земеделска техника”, а организатори заедно с вестника са Селскостопанска академия, Контролно – техническа инспекция, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Аграрен университет – Пловдив.

Идеята е да бъдат отличени български и чуждестранни фирми, работещи на българския пазар, които имат съществен принос за развитието и модернизацията на земеделието и които успешно прилагат механизирани технологии в своите ферми.

„Няма вече модерна механизация в сферата на земеделието без успешно внедрени иновации и автоматизации. Щастливи сме, че все повече фермери узряват за нуждата да прескочат в бъдещето и избират ONDO да им помага в тези процеси. Прецизното напояване, торовнасяне, климатичен контрол и мониторинг са в основата на съвременния успешен земеделски бизнес. Очакваме тази година да заработят Подмерките 4.1 – “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 – “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, които ще позволят на земеделските стопани да финансират именно внедряването на системи като Ondo, тъй като ползата от тях е огромна“, каза изпълнителният директор на ONDO Ивайло Енев.

Споделете този пост