Демонстрация на ONDO пред земеделски производители от Монтана

Възможностите, които предлага системата ONDO, бяха дискутирани с фермери от района на Монтана. Изпълнителният директор на ONDO Ивайло Енев представи предимствата на автоматизацията в напояването, торенето и климатичния контрол в оранжериите и земеделските площи пред местни зеленчукопроизводители и производители на ягодоплодни растения. Той демонстрира пред фермерите и как на практика работи системата през компютър [...]