И отново резултати от клиентите ни: ферма „Отбрани“ 🍓 спестява 30% воден ресурс и увеличава добива с 20% с ONDO

Всички знаем, че устойчивото земеделие е бъдещето; че е критично да пестим водния ресурс, използван в селското стопанство, предвид необратимите климатични промени; че е нужно да намалим употребата на торове, за да ядем чиста и здравословна храна.

И докато много земеделски стопанства все още планират кога и как да направят първите стъпки в тази насока, нашите клиенти – измежду които е и ферма „Отбрани“ – вече успешно дават пример за устойчиво земеделие, като използват решенията за умно земеделие на ONDO.

„Отбрани“ с готовност споделиха и първите резултати, постигнати след интеграцията на ONDO в стопанството им.

Още в първата година от използването на ONDO, „Отбрани“ постигат 30% икономия на вода и 20% икономия на торове. В резултат на прецизното напояване и торене с ONDO, както и на над 3 пъти по-краткото време за реакция при повреди, „Отбрани“ постигат и увеличение на реколтата с 20%!

Вижте повече за предизвикателствата, които стояха пред „Отбрани“ и решенията, които ние предложихме – в новия ни клиентски казус.

Споделете този пост