Първи резултати на стопанствата, интегрирали ONDO: 🌹 Розленд

Ако сте били нетърпеливи да разберете какви с първите резултати, постигнати от първите клиенти на ONDO – не сте само вие!

Още от първия клиент на ONDO, целият наш екип проследява как функционират инсталациите на нашите първи “умни земеделски стопанства”. Проверяваме възникнали проблеми, провеждаме редовни срещи с клиентите, с цел получаване на навременна обратна връзка и предприемане на последващи действия. Интересуваме се от леснотата на ползване на продукта, наличието на всички необходими опции за конкретните нужди на стопанството и т.н. Но за нас е и много важно да се уверим, че клиентите ни получават достатъчно големи ползи – във вид на спестени водни, енергийни, човешки ресурси, по-високи добиви и т.н.

И ето, че вече можем да споделим с вас първите резултати на един от първите клиенти на ONDO – „Розленд“!

„Розленд“ е оранжериен комплекс в Коньово, България, който реализира прецизно напояване, торене и климат контрол с ONDO в 7 дка оранжерии с чайно-хибридни рози, 3 дка тунелни оранжерии със зеленчуци и 20 дка открити площи, където отглеждат пъпеши, дини и зеле.

„Розленд“ сподели чудесни първи резултати – вижте ги в Клиентски казус „Розленд“.

Сблъсквате ли се с някои от предизвикателствата, пред които „Розленд“ са били изправени? Свържете се с нашия екип и разберете как ONDO решенията за умно земеделие могат направят и вашето стопанство по-ефективно. Интересува ви ориентировъчна цена на подходящото за Вашето стопанство ONDO решение? Поискайте бърза оферта.

Споделете този пост