Моля предоставете повече информация за културите, които отглеждате, за да можем да ви посъветваме дали избраният от Вас пакет е най-подходящият за нуждите на Вашето стопанство.


Избран ONDO пакет

Данни за контакт

Данни за отглежданите култури

Тип отглеждане

Метод

Култури

Зеленчуци
Овощни култури

Маслодайни
Кореноплодни

Други параметри

Водоизточник

Електрозахранване

Напоителна система