Моля предоставете повече информация за културите, които отглеждате, за да можем да ви посъветваме дали избраният от Вас пакет е най-подходящият за нуждите на Вашето стопанство.


  Избран ONDO пакет

  Данни за контакт

  Данни за отглежданите култури

  Тип отглеждане

  Метод

  Култури

  Зеленчуци
  Овощни култури

  Маслодайни
  Кореноплодни

  Други параметри

  Водоизточник

  Електрозахранване

  Напоителна система