с. Червенаково, обл. Сливен, България
с. Червенаково, обл. Сливен, България

210 дка

овощни градини с праскови

Резултати на клиент “Долината на прасковите”, с. Червенаково, Сливен

"Долината на прасковите" пести човешки ресурс, вода и енергия благодарение на автоматизацията на напояването и прецизното торене с ONDO

0 %
намаление на необходимия човешки ресурс
0 %
намаление в загубите от човешка грешка
0 %
по-малко използвана вода
0 %
по-малко внесени торове
0 %
по-високи добиви

Предизвикателствата

“Долината на прасковите” е водещ производител на праскови в региона, като голяма част от продукцията се реализира експортно. Това поставя високи изисквания към количествените и качествени параметри на произведената реколта.

В същото време, стопанството е изправено пред редица предизвикателства. Напояването в овощните градини става чрез капкова напоителна система, но с неравномерно водоподаване от страна на доставчика и множество аварии през активния сезон. Изгражда се специфична инфраструктура за водоподаване, която да гарантира наличието на вода за напоителни нужди въпреки проблемите. Липсва яснота, обаче, за реално използваното количество вода през различните фенофази на развитието на растенията, в различните поливни зони, което затруднява анализа и оптимизацията на почвената влажност, процесите по отглеждането на културите и постигнатите резултати.

Торенето се осъществява ръчно, с гранулирани торове, като значителна част от вложената тор не се усвоява ефективно от растенията.

В допълнение, както всяко стопанство, и “Долината на прасковите” има затруднения с намирането на опитен персонал. Основната част от опитните и квалифицирани работници от екипа са ангажирани в процесите по напояването и хранене на растенията и не могат да участват ефективно в по-важни агротехнологични и управленски процеси, които да позволят на компанията да оптимизира дейността си и разширява пазарите си.

Собственикът на стопанството Кирил Пейчев, вижда решението в автоматизацията на ежедневните дейности по напояването и прецизното хранене на растенията, както и мониторинга на процесите. Крайната цел е да се постигне по-ефективна реализация и мониторинг на напояването и торенето, ефективно използване на по-качествени водоразтворими торове с минимални загуби и оптимизация на използвания човешки ресурс.

Избират ONDO на база положителни отзиви и препоръки от други производители, както и въз основа на предпочитанието им да работят с местна компания.

Решенията

В “Долината на прасковите” ONDO изгради изцяло безжична автоматизация на напояването, прецизното торене и мониторинга на културите. Въпреки сложната топография и силен наклон на терена, безжичната инсталация с модулите ONDO AIR Points беше адаптирана за условията в стопанството. Инсталирани бяха почвени сензори, които да позволят иницииране на напояване на база на сензорни данни.

Агрономът в стопанството вече създава и използва в ONDO различни рецепти за хранене на културите с водоразтворими торове, според нуждите на растенията в различните фенофази от развитието им.

Възможностите за проследяване на историята на сензорните данни и потреблението на вода и торове позволява значителна оптимизация на използвания воден ресурс, както и на хранителните вещества.

Резултатите

Благодарение на прецизното хранене с водоразтворими торове, стопанството отчита много ефективно използване на хранителните вещества и спестявания от над 20% на използвания тор.

С повече от 20% се увеличава и добива, а плодовете имат значително увеличен размер (най-големият регистриран плод е 513 грама!), при подобрени вкусови качества и по-висока трайност на реколтата. Качествената продукция резултира в засилен интерес както от експортни компании, така и от местния пазар. Стопанството вече има постоянни клиенти, които купуват редовно плодове за прясна консумация.

Стопанството спестява време на квалифицирания персонал от времеемките и ежедневни рутинни дейности и му позволява да оцени възможността за разширение на дейността в насока отглеждането на допълнителни култури. Само няколко месеца след интеграцията на ONDO, стопанството започва отглеждането на аспержи на площ от 150 дка, като за момента е най-големият производител на аспержи в страната! Производството е ориентирано изцяло към посрещане на нуждите на вътрешния пазар, но вече има интерес и от страна на експортни компании. И разбира се, с цел ефективно използване на ресурсите и в новите площи, предстои разширение на ONDO автоматизацията и на площите с аспержи!

“Долината на прасковите” е поредният иновативен ONDO клиент, който расте и се развива с изключително бързи темпове. Радваме се, че допринасяме за това развитие!

За "Долината на прасковите"

Овощна градина с праскови

210 дка

Червенаково, Сливен, България

България

Кирил Пейчев

Собственик на овощна градина "Долината на прасковите"

“Долината на прасковите” ЕООД е стопанство, което започва дейност през 2012 г. с отглеждането на люцерна в землището на с. Червенаково, обл. Сливен, с екип само от двама души.

Няколко години по-късно собственикът на стопанството решава да се възползва от много благоприятните почвени и микроклиматични условия за отглеждане на праскови в района на Сливен, които вече над 70 години го позиционират като основна производствена локация в България за тази култура. През 2018 година започват изграждане на прасковена градина в стопанството, която ежегодно се разширява като площ и към момента заема 210 дка.

Екипът на компанията в момента се е разрастнал до 8 постоянни и 15 сезонни работника.