Оранжериен комплекс „MARJAN-MID“ пести човешки, воден и енергиен ресурс, като същевременно увеличава добивите си с 15%!

Постигнати резултати още в първата година от използването на ONDO

 • 30% намаление на необходимия човешки ресурс

 • 15% ръст на добивите

 • 10% по-малко внесени торове

 • 5% по-малко консумирана вода

 • 5% по-малко консумирана енергия /ток, газ, горива/

Инвестицията е възвърната на 100% още на първата година!

С ONDO направихме цялостна автоматизация на оранжериите. Контролираме автоматичното напояване и торене, както и регулирането на температурата. Контролираме също влажността на въздуха и много различни други параметри. Най-много печелим от време – само задаваме команди на ONDO и то си върши работата. Имаме до момента само положителни впечатления.

Marjan Mitev, Собственик на оранжериен комплекс MARJAN-MID

Предизвикателствата

Предизвикателства

Оранжериен комплекс „MARJAN-MID“ е специализиран в отглеждането на разнообразие от зеленчуци, включително ранни зеленчуци. Стопанството непрекъснато модернизира технологиите за напояване, торене и климат контрол, използвани в оранжериите. 

С оглед на нарастващите площи на стопанството и разнообразието на зеленчуци, които се отглеждат в него, става ясна нарастващата сложност по отношение на контрола на земеделските процеси и нуждата от персонал, който навременно и коректно да ги контролира.

Нуждата от оптимизирано и автоматично управление на напояването, торенето и климат контрола, от лесното задаване и стартиране на програми за напояване и торовнасяне, които да са специфични, отработени и ефективни за всяка една култура, отвеждат собственика на оранжерията Мариян Митев към екипа на ONDO.

Основната цел, която собственикът на „MARJAN-MID“ иска да постигне чрез интеграцията на системата за управление и контрол на земеделските процеси ONDO e улесняване и прецизиране на всеки един аспект от отглеждането на реколтата. Крайната цел е – повишаване на производителността на растенията и ефективността на единица човешки ресурс.

Решенията

 • Автоматизация на напояване, торовнасяне и климат контрол с ONDO

 • Внедрено решение – ONDO LITE

 • Площ, управлявана от ONDO – 4 дка

Предвид размера на оранжерийния комплекс, екипът на ONDO препоръча на „MARJAN-MID“ продуктът ONDO LITE. Това решение е предназначено за средноголеми земеделски производители, които търсят висока степен на автоматизация за своето стопанство, но предвид размера им имат нуждата да управляват по-малък брой изходящи точки за напояване, торовнасяне или климат контрол.

С ONDO LITE „MARJAN-MID“ има възможност за контрол на 1 главна помпа или 1 главен клапан, на 12 клапана за напояване и 1 водомер. По отношение на торовнасянето, с ONDO LITE в оранжерията могат да се контролират до 3 дозиращи канала за тор, 1 дозираща нагнетателна помпа и до 3 торомера. Софтуерният пакет на ONDO LITE позволява създаване на 30 програми за напояване, 30 дозиращи програми за тор, 30 седмични плана, визуализира исторически данни за процесите, позвоява активиране на аларми при аварии, адаптиране на напояването и торенето спрямо прогноза за времето 3 дни напред и други.

Екипът на ONDO интегрира ONDO LITE със съществуващата инфраструктура за напояване, торовнасяне и климат контрол на „“MARJAN-MID“. Предстои инсталирането на мъглуваща система и на метеорологична станция, които ще се интегрират с ONDO LITE.

Резултатите

 • 30% намаление на необходимия човешки ресурс
 • 20% по-малко внесени торове

 • 15% ръст на добивите

 • 5% по-малко консумирана вода

 • 5% по-малко консумирана енергия /ток, газ, горива/

С използването на решенията на ONDO за прецизен и автоматизиран контрол на напояването, торовнасянето и климата в оранжерията си, „MARJAN-MID“ успява да реализира много по-лесно и бързо управление на всички процеси. Създадените програми за напояване и климат контрол, както и рецептите за торовнасяне, са специфични за всяка една култура и за конкретния й етап на растеж. Чрез постоянния мониторинг на процесите, човешкият ресурс в оранжерията успява да проследи и верифицира отдалечено правилното протичане на цялата автоматизация, като получава нотификации при евентуални неизправности в инфраструктурата и реагира навременно.

С по-малко усилия и близо 30% по-малко работна ръка в резултат на кризата от коронавируса, „MARJAN-MID“ успяват да достигнат по-високи добиви още в първата година от използването на ONDO. ONDO им позволява да работят по-спокойно и по-ефективно.

Предстои прецизиране на параметрите за отглеждане на културите, използвани при интеграцията на ONDO, с цел по-пълното използване на всички възможности и приложения, предлагани от ONDO.

За оранжериен комплекс „MARJAN-MID“

MARJAN-MID е оранжериен комплекс в с. Сачево, община Струмица в Македония. Създаден е през 2000 година, като първите оранжерии са покрити с полиетилен. 2002 година инсталират система за отопление на оранжериите чрез котел на дърва. Към днешна дата комплексът разполага с 1.3 ха покрити оранжерии под контролирани условия, 1 ха тунелни оранжерии и 1.5 ха открити площи.

През 2018 година фермата прави пълна реконструкция на 4 дка покрити оранжерии, модернизирайки ги с покритие от тип двоен полиетилен с въздушна камера и циркулационна покривна вентилация. През 2019 се въвежда автоматизация на земеделските процеси с ONDO, като се контролират проветрители цуркулационни вентилатори, напояване и прецизно торовнасяне. Контролирането на климата става чрез сензорна кутия. Непрекъснато се търсят начини за внедряване на съвременни, иновативни технологии в стопанството.