с. Сачево, общ. Струмица, Северна Македония
с. Сачево, общ. Струмица, Северна Македония

0.4 ha

greenhouses

Оранжериен комплекс “MARJAN-MID”

Greenhouse complex “MARJAN-MID” uses ONDO precision farming to reduce the water, energy and labor resources, while increasing crop yield with 15%!

намаление на необходимия човешки ресурс
0 %
ръст на добивите
0 %
по-малко внесени торове
0 %
по-малко консумирана вода
0 %
по-малко консумирана енергия /ток, газ, горива/
0 %

Предизвикателствата

а стопанството и разнообразието на зеленчуци, които се отглеждат в него, става ясна нарастващата сложност по отношение на контрола на земеделските процеси и нуждата от персонал, който навременно и коректно да ги контролира.

Нуждата от оптимизирано и автоматично управление на напояването, торенето и климат контрола, от лесното задаване и стартиране на програми за напояване и торовнасяне, които да са специфични, отработени и ефективни за всяка една култура, отвеждат собственика на оранжерията Мариян Митев към екипа на ONDO.

Основната цел, която собственикът на „MARJAN-MID“ иска да постигне чрез интеграцията на системата за управление и контрол на земеделските процеси ONDO e улесняване и прецизиране на всеки един аспект от отглеждането на реколтата. Крайната цел е – повишаване на производителността на растенията и ефективността на единица човешки ресурс.

The solutions

Considering the size of the greenhouse complex, the team at ONDO recommended the integration of ONDO LITE. This ONDO solution is suitable for midsize farmers seeking to automate their farms but in need of managing and controlling a fairly small number of drip irrigation and fertigation valves and climate control units.

With ONDO LITE, “MARJAN-MID” can control 1 main pump or 1 main valve, 12 drip irrigation valves and 1 main water meter. With regards to the fertigation, by using ONDO LITE the farm can control up to 3 fertilizer dosing channels, 1 dosing buster pump and up to 3 fertimeters. ONDO LITE can control the vents, misting and circulation fans in the greenhouse complex.

ONDO software platform allows to create up to 30 drip irrigation programs, 30 fertilizer dosing programs and 30 weekly schedules. In addition, it visualizes the full historical data on all automated processes, allows to activate failure alarms, adapt the precision irrigation and fertigation in line with a 3-day weather forecast and more.

The team at ONDO has integrated ONDO LITE with MARJAN-MID’s current infrastructure for drip irrigation, fertigation and climate control. As a next step, the greenhouse management will be installing a misting system as well as a weather station. All of this new equipment will also be integrated with ONDO LITE.

Резултатите

С използването на решенията на ONDO за прецизен и автоматизиран контрол на напояването, торовнасянето и климата в оранжерията си, „MARJAN-MID“ успява да реализира много по-лесно и бързо управление на всички процеси. Създадените програми за напояване и климат контрол, както и рецептите за торовнасяне, са специфични за всяка една култура и за конкретния й етап на растеж. Чрез постоянния мониторинг на процесите, човешкият ресурс в оранжерията успява да проследи и верифицира отдалечено правилното протичане на цялата автоматизация, като получава нотификации при евентуални неизправности в инфраструктурата и реагира навременно.

С по-малко усилия и близо 30% по-малко работна ръка в резултат на кризата от коронавируса, „MARJAN-MID“ успяват да достигнат по-високи добиви още в първата година от използването на ONDO. ONDO им позволява да работят по-спокойно и по-ефективно.

Предстои прецизиране на параметрите за отглеждане на културите, използвани при интеграцията на ONDO, с цел по-пълното използване на всички възможности и приложения, предлагани от ONDO.

За оранжериен комплекс „MARJAN-MID“

Greenhouses for vegetables – tomatoes, pepper, eggplant and others

0.4 ha

Sachevo, Strumitsa, North Macedonia

marjan-mid.mk

facebook.com/OranzeriiMarjanMid

instagram.com/oranzeriimarjanmid

Македония

Marjan Mitev

Оранжериен комплекс MARJAN-MID

MARJAN-MID е оранжериен комплекс в с. Сачево, община Струмица в Македония. Създаден е през 2000 година, като първите оранжерии са покрити с полиетилен. 2002 година инсталират система за отопление на оранжериите чрез котел на дърва. Към днешна дата комплексът разполага с 1.3 ха покрити оранжерии под контролирани условия, 1 ха тунелни оранжерии и 1.5 ха открити площи.

През 2018 година фермата прави пълна реконструкция на 4 дка покрити оранжерии, модернизирайки ги с покритие от тип двоен полиетилен с въздушна камера и циркулационна покривна вентилация. През 2019 се въвежда автоматизация на земеделските процеси с ONDO, като се контролират проветрители цуркулационни вентилатори, напояване и прецизно торовнасяне. Контролирането на климата става чрез сензорна кутия. Непрекъснато се търсят начини за внедряване на съвременни, иновативни технологии в стопанството.