гр. Свиленград, обл. Хасково България
гр. Свиленград, обл. Хасково България

7 дка

оранжерии

Оранжериен комплекс ‘Ангел Метларов’

Оранжериен комплекс „Ангел Метларов“ пести човешки и воден ресурс, оптимизира разходите за работна ръка и минимизира човешките грешки с ONDO

0 %
намаление на необходимия човешки ресурс
0 %
20% по-малко консумирана енергия /ток, газ, горива/
0 %
по-малко консумирана вода
0 %
по-малко внесени торове

Предизвикателствата

Оранжериен комплекс ‘Ангел Метларов’ са пример за стопанство, което е гъвкаво и се възползва от всички възможности за оптимизация на процесите и постигане на икономическа ефективност.

Оранжерийното производство позволява в стопанството целогодишно да се отглеждат 3 реколти във всяка една оранжерия, като целта е ранно производство, при все още високи цени на конкурентната вносна продукция. Зеленчукопроизводството (чушки, патладжани, краставици и др.) е предназначено за местния пазар, където стопанството вече има постоянни клиенти. Паралелно се отглеждат ягодоплодни, които се търсят стабилно на пазара, а не изискват толкова работна ръка. Намеренията на собственика на стопанството е да се увеличава делът и разнообразието на отглежданите ягодоплодни култури.

При много различни култури отглеждани едновременно, възниква необходимостта от лесно, централизирано и точно управление и мониторинг на процесите по напояване и торене на всички култури. Същевременно, липсата на квалифицирана работна ръка и многото човешки грешки кара собственикът на стопанството да потърси автоматизиране на тези процеси.

Научава за ONDO от препоръка на друг земеделец, който вече е работил с екипа на компанията.

Решенията

В Оранжериен комплекс ‘Ангел Метларов’ ONDO автоматизира напояването и торенето на всички култури, във всички 14 оранжерии. Първоначално са автоматизирани част от оранжериите, а впоследствие към автоматизацията са добавени и останалите.

Торенето е решено с 4 вентури инжектора (три за торове и един за киселина), като всеки един от тях се управлява с електромагнитен клапан и една нагнетателна помпа. Инсталирана е инверторна сондажна помпа, показателите от която се визуализират в ОНДО. Мониторингът на параметрите на помпата позволява навременно уведомяване на екипа при проблеми в системата.

Различните отглеждани култури изискват различно количество вода и комбинация от торове, във всеки един етап от растежа им. Благодарение на гъвкавото и лесно управление на напояването, с ONDO Оранжерии Ангел Метларов безпроблемно контролират процесите по напояване и торене за всяка една култура. Самите рецепти за хранене на всяка една култура могат да бъдат отдалечено въведени и контролирани от агронома на стопанството. При смяна на отглежданата култура, адаптирането на напояването и торенето към нуждите на новата култура става лесно и бързо.

В момента стопанството не ангажира никаква работна ръка за управление на процесите по напояване и торене, като цялото управление и контрол се извършват автоматизирано от собственика на стопанството, през мобилното му устройство.

Резултатите

За собственика на оранжериен комплекс ‘Ангел Метларов’ най-важният и значим за стопанството резултат е възможността то да бъде управлявано без необходимост от ангажиране на работна ръка за реализиране и контрол на процесите по напояване и торене. В района квалифицирана в земеделието работна ръка липсва, а почти целогодишно ангажираните в стопанството 4 човека вече са уплътнени в други дейности. Благодарение на отдалечения контрол, услугите на агроном се ползват отдалечено, без необходимост от физическо присъствие.

Набавената със сондажна помпа вода за напояване се пести максимално, като реализираните икономии към момента са около 30% в сравнение с предходни периоди. Отчита се намаление и в използваната енергия, както и внесените торове. Благодарение на автоматичните нотификации, екипът на стопанството може бързо да реагира при аварии в системата, настъпили в някоя от 14-те оранжерии на комплекса.

Не на последно място, за екипа на ONDO е изключително важно, че земеделец, който за пръв път влиза в досег с дигитални технологии в земеделието, успя много бързо да се ориентира във възможностите на софтуерната платформа на ONDO и отлично да управлява контролираните от ONDO процеси.

За оранжериен комплекс „Ангел Метларов“

Оранжерии за чушки, краставици, патладжани и други зеленчуци, както и за ягодоплодни

14 тунелни оранжерии с обща площ 7 дка

гр. Свиленград, обл. Хасково, България

България

Ангел Метларов

собственик на оранжериен комплекс 'Ангел Метларов'

Земеделският производител Ангел Метларов се занимава със земеделие от над 40 години. Има богат натрупан опит с оранжерии с всякакъв вид конструкции, отглеждал е разнообразни култури, като през всичките тези години непрекъснато търси как да подобри стопанството си, да внедри нови и по-оптимални методи за земеделие.

Всичко това намира отражение в стопанството му, в което днес в 14 тунелни оранжерии с размери 200 м2, 400 м2 и 500 м2 всяка се отглеждат чушки, патладжани, краставици и други зеленчуци, паралелно с ягодоплодни насаждения. Част от растенията се отглеждат с хидропоника. Продукцията се реализира на едро и дребно, а високите й вкусови качества създава редовни клиенти на стопанството, които разчитат на навременните доставки на пресни зеленчуци и ягодоплодни.

Предвид разнообразието на насажденията и различните им изисквания по отношението на напояването и торенето, както и предвид различната площ на оранжериите, това е една от ONDO автоматизациите, която е с по-високо ниво на комплексност.