гр. Кресна, общ. Благоевград, България
гр. Кресна, общ. Благоевград, България

4.5 дка

Оранжерии

Оранжерии Никол Агро

„Никол Агро“ пести време и реализира икономии на воден и енергиен ресурс с ONDO

0 %
намаление на необходимия човешки ресурс
0 %
намаление в загубите от човешка грешка
0 %
по-малко консумирана вода
0 %
по-малко консумирана енергия
0 %
по-малко използвани торове

Предизвикателствата

За Никол Агро автоматизацията на напояването на оранжерийното стопанство е важно най-вече с оглед спестяването на време. Стопанството разполага със собствен водоизточник, но той е отдалечен на 50 метра от стопанството. В определени периоди, като например периодa на засаждане на растенията, се налага често пускане на водата, за кратки интервали. Изгубеното време в ръчно спиране и пускане на водата е голямо. В активния сезон напояването е ежедневно и отново изисква наличието на човешки ресурс на територията на стопанството, който да управлява и контролира този процес, да следи за течове и поливане точно колкото е необходимо.

В резултат на преполиване, което понякога се допуска от човешкия ресурс, качеството на реколтата спада, реализират се загуби и от по-ниско от очакваното количество на реколтата.

За собственикът на Никол Агро, нуждата от автоматизация на напояването на културите в оранжерията става очевидна скоро след изграждането на стопанството. Първоначално използва друга автоматизация на напояването, но получава препоръка от приятел да се свърже с екипа на ONDO, като по-ефективно решение за автоматизация на процесите в оранжерията.

Решенията​

Във ферма Никол Агро ONDO реализира автоматизация на напояване за стоманено-стъклени оранжерии с обща площ от 4.5 дка. Прецизното напояване на растенията с ONDO вече се реализира и контролира изцяло автоматично, което гарантира, че водата и хранителните вещества се внасят и усвояват по най-оптималния начин, спрямо нуждите на растенията във всеки един етап от растежа им, без никаква загуба на воден ресурс или торове.

При евентуални проблеми в инфраструктурата, екипът на оранжерията се уведомява чрез автоматични нотификации от системата, което гарантира и бърза реакция в отстраняването им.

Инсталацията на ONDO автоматизацията в стопанството се реализира бързо и безпроблемно, а на собственика са необходими само няколко влизания в системата на ONDO, за да започне комфортно, ефективно и отдалечено да управлява процесите по напояване на растенията в оранжерията.

Резултатите

При вече над година работеща автоматизация на напояването с ONDO, собственикът на Никол Агро Николай Дончев отчита значително спестено време при управление на процесите на напояване в стопанството. Напояването се реализира изцяло с автоматизирани програми, чието изпълнение и резултат собственикът проследява отдалечено от телефона си.

Въпреки че стопанството има собствен водоизточник, реализираната икономия на вода е явна и е от важност за безпроблемното функциониране на стопанството в дългосрочен план. Отчита се и по-оптимално използване на енергийния ресурс. Прецизното напояване и хранене се отразява в подобреното качество на продукцията и по-високия добив.

За оранжерии „Никол Агро“

Оранжерии за домати, салати, марули и други

Стоманено-стъклени оранжерии с обща площ 4.5 дка

гр. Кресна, обл. Благоевград

България

Николай Дончев

собственик на оранжерии 'Никол Агро'

Стопанството на Никол Агро е изградено през 2018 година и обхваща 4.5 дка стоманено-стъклени оранжерии в град Кресна. В оранжериите целогодишно се отглеждат зеленчуци – салати, домати, марули, като към момента в стопанството целогодишно са заети 4 човека.

Никол Агро е едно от първите стопанства в България, които автоматизират процесите по напояване на растенията с ONDO. Автоматизацията в оранжериите работи ефективно вече повече от 1 година и според собственика Николай Дончев, инвестицията вече е напълно възвърната.