Ферма „Отбрани“ управлява напояването, съкращава времето за реакция при аварии и пести над 30% от водния ресурс с ONDO

Постигнати резултати още в първата година от използването на ONDO

 • 30% по-малко консумирана вода

 • 20% по-малко внесени торове

 • 20% ръст на добивите

 • До 3 пъти по-бърза реакция при аварии в напояването

100% възвръщане на инвестицията в първите 8 месеца!

Макар от скоро да ползваме ONDO, всеки ден се убеждаваме, че сме направили правилния избор. Всичко се случва изключително лесно и бързо, пестим разходи за вода, което е от изключителна важност за нас.

Найден Петров, Собственик на ферма Отбрани

Предизвикателствата

Предизвикателства

Ферма „Отбрани“ отглежда култури, при които прецизното напояване и торовнасяне, съобразено с климатичните условия и етапа на растеж е от изключителна важност. В условия на чести засушавания е необходимо адаптирано напояване, като същевременно е важно да се пести наличния воден ресурс. С оглед нуждата от оптимизиране на разходите се търси оптимизация на количеството използвани торове и внасянето им само в моменти, в които усвояването им ще има максимален резултат.

В същото време евентуална техническа неизправност в системите за напояване или торовнасяне, дори и за кратък период от време, може да има пагубен ефект за реколтата.

Управителят на фермата се свързва с ONDO, търсейки решение за автоматизирано напояване и торовнасяне, което да осигури бързо, лесно и точно управление и контрол на тези два процеса. Решението следва да изпраща и нотификации за всяка неизправност в системите за напояване и торовнасяне, с цел бърза и адекватна реакция от страна на техническия екип на фермата.

Решенията

 • Автоматизация на напояване и торовнасяне с ONDO

 • Внедрено решение – ONDO LITE

 • Площ, управлявана от ONDO – 900 дка

Предвид размера на напояваната площ, екипът на ONDO препоръча на „Отбрани“ продуктът ONDO LITE. Това решение е предназначено за средноголеми земеделски производители, които търсят висока степен на автоматизация за своето стопанство, но предвид размера им имат нуждата да управляват по-малък брой изходящи точки за напояване, торовнасяне или климат контрол.

ONDO LITE позволява контрол на 1 главна помпа или 1 главен клапан, на 12 клапана за напояване и 1 водомер. По отношение на торовнасянето, ONDO LITE контролира до 3 дозиращи канала, 1 дозираща нагнетателна помпа и до 3 торомера. Софтуерната платформа позволява създаване на 30 програми за напояване, 30 дозиращи програми за тор, 30 седмични плана, визуализира исторически данни за процесите, позвоява активиране на аларми при аварии, адаптиране на напояването и торенето спрямо прогноза за времето 3 дни напред и други.

Екипът на ONDO интегрира ONDO LITE със съществуващата инфраструктура за напояване и торовнасяне на „Отбрани“.

Резултатите

 • 30% по-малко консумирана вода

 • 20% по-малко внесени торове

 • 20% ръст на добивите

 • До 3 пъти по-бърза реакция при аварии в напояването

С използването на прецизно напояване и торовнасяне с ONDO, екипът на „Отбрани“ гарантира, че на насажденията се подава оптимално количество вода и хранителни вещества – нито повече, нито по-малко от необходимото. Работейки внимателно с нуждите на плодовете, те се отблагодаряват, като фирмата регистрира значително увеличение на добивите от стопанството.

Техническият екип управлява и контролира напояването на насажденията от мобилните си устройства, още преди да са стигнали до фермата. Управлението на напояването и торенето се реализира много по-бързо в сравнение с предишния, ръчен начин на управление и контрол. Фермата регистрира и значително по-малко консумирана вода в сравнение с предишни години. Въпреки, че проблеми с напояването не могат да бъдат избегнати напълно, времето за реакция е значително намалено, благодарение на навременните нотификации от страна на ONDO.

За ферма „Отбрани“

Фермерът Найден Петров създава своето стопанство преди 20 години само с няколко декара малини. Следват много години на трупане на опит и сериозна работа. С всяка изминала година площите на стопанството се увеличават все повече, а плодовете, които се отглежат там стават по-разнообразни.

Към момента стопанството обхваща близо 900дка и се отглеждат малини, ягоди, боровинки и къпини. Има постоянно наети 30 служители, а през летния период броят на наетите стига до 300 човека на ден. Продуктите на фермата може да намерите в онлайн магазина ebag.bg и в магазините на Lidl в цяла България.