с. Коньово, общ. Нова Загора, България
с. Коньово, общ. Нова Загора, България

10 дка

оранжерии, 20 дка открити площи

Оранжериен комплекс “Розленд”

Оранжериен комплекс „Розленд“ пести воден, енергиен и човешки ресурс, намалява болестите по растенията и увеличава производителността с ONDO

0 %
по-малко консумирана вода
0 %
по-малко внесени торове
0 %
по-малко консумирана енергия /ток, газ, горива/
0 %
ръст на добивите, в резултат и на понижената заболеваемост на растенията
0 %
намаление на необходимия човешки ресурс

Предизвикателствата

Оранжериен комплекс „Розленд“ е измежду стопанствата, които следят най-новите технологии в земеделието и разчитат на тях, за да увеличават производителността си, с по-малко усилия. Преди време стопанството внедрява капково напояване, мъглуване, циркулационни вентилатори и проветрители в оранжериите си, с цел прецизно напояване, торене и създаване на подходящ микроклимат, но всяка от тези системи изисква човешки ресурс и време за управлението и контрола им.

С цел предпазване на болестите по растенията е необходимо постоянно и прецизно регулиране на микроклимата, при който в оранжерията се развива дадената култура. Въпреки наличната техника за това, нейният контрол изисква човешки ресурс, който не винаги може да реагира достатъчно навременно и адекватно при променящи се климатични условия.

Проблемът с липсата на така необходимата работна ръка се задълбочава с кризата, породена от коронавируса и собственикът на „Розленд“ се обръща към ONDO, с цел намиране на решение за лесно и бързо, включително отдалечено управление и контрол на всички процеси в оранжерията. Изискването е да е възможна интеграция с вече наличното оборудване за напояване, мъглуване, проветряване и вентилация, в което е направена голяма инвестиция.

Решенията

Предвид размера на оранжерийния комплекс, екипът на ONDO препоръча на „Розленд“ продуктът ONDO LITE. Това решение е предназначено за средноголеми земеделски производители, които търсят висока степен на автоматизация за своето стопанство, но предвид размера им имат нуждата да управляват по-малък брой клапани за напояване, торовнасяне и климат контрол.

С ONDO LITE Розленд има възможност за контрол на 1 главна помпа или 1 главен клапан, на 12 клапана за напояване и 1 водомер. По отношение на торовнасянето, с ONDO LITE в оранжерията могат да се контролират до 3 дозиращи канала за тор, 1 дозираща нагнетателна помпа и до 3 торомера. ONDO LITE управлява проветрителите, мъглуването и циркулационните вентилатори.

Софтуерният пакет на ONDO LITE позволява създаване на 30 програми за напояване, 30 дозиращи програми за тор, 30 седмични плана, визуализира исторически данни за процесите, позвоява активиране на аларми при аварии, адаптиране на напояването и торенето спрямо прогноза за времето 3 дни напред и други.

Екипът на ONDO интегрира ONDO LITE със съществуващата инфраструктура за напояване, торовнасяне и климат контрол на „Розленд“.

Резултатите

С използването на прецизно напояване, торовнасяне и климат контрол с ONDO, екипът на „Розленд“ успява да автоматизира поливането, торовнасянето и климат контрола в оранжерийния си комплекс. Управлението и контролът на всички процеси става бързо и лесно, в много случаи отдалечено, с цел навременна реакция на променящите се условия.

С по-малко усилия и по-малък човешки ресурс, „Розленд“ успяват да достигнат по-високи добиви още в първата година от използването на ONDO. ONDO им позволява да работят по-ефективно и с по-голямо спокойствие, което е важно за вземане на правилните решения по време на работния процес.

По-добрият контрол на микроклимата в оранжериите значително намалява болестите по растенията, което се отразява в количеството и качеството на произведената продукция.

Комплексът разполага и с локална Метеорологична станция, с помощта на която се управлява прецизно климатичния процес в оранжериите, съобразно текущите климатични условия.

За оранжериен комплекс „Розленд“

Оранжерии за рози, домати, краставици, пипер

10 дка оранжерии, 20 дка открити площи

с. Коньово, Нова Загора, България

България

Петко Динев,

Собственик на оранжериен комплекс Розленд

Оранжерийният комплекс „Розленд“, който фермерът Петко Динев развива през последните 6 години, е разположен в новозагорското село Коньово. Стопанството разполага със 7 декара оранжерии, в които се отглеждат чайно-хибридни рози – рязан цвят. В 3 декара тунелни оранжерии се отглеждат домати, краставици и пипер.

Наред с оранжериите, „Розленд“ разполага и с 20 дка открити площи, в които се отглеждат пъпеши, дини и зеле. Амбициите на стопанина са да разшири оранжерийното си производство с още три декара. Във всички тези допълнителни площи собственикът на „Розленд“ планира да въведе ONDO продуктите за автоматизация на земеделието.