с. Труд, обл. Пловдив, България
с. Труд, обл. Пловдив, България

1000 дка

открити площи със зеленчуци

Зеленчукова градина “Лапатарев”

3 пъти намаление на човешкия ресурс, ангажиран в управлението и контрола на процесите по напояване и прецизно хранене на растенията!

намаление на необходимия човешки ресурс
0 пъти
намаление в загубите от човешка грешка
0 %

Предизвикателствата

Зеленчукова градина “Лапатарев” е иновативно стопанство, което се разраства с бързи темпове. Отглежда разнообразни зеленчукови култури – пипер, патладжан, зелен лук, репички, праз и други, на силно дрениран терен. Спецификите на терена изискват често напояване в 20-часов диапазон на денонощието, с оглед адекватно посрещане на нуждите на растенията. Различните отглеждани култури имат специфични изисквания към напояването и торенето в различните фенофази на растеж и тези изисквания следва да се удовлетворяват, за да се постигне високо качество и количество на реколтата и предвидимост в доставките на продукция за търговските партньори на стопанството.

Всичко това поставя високи изисквания към реализирането и контрола на процесите по напояване и хранене на растенията. На трудовия пазар, обаче, липсва квалифицирана работна ръка и стопанството търпи загуби в резултат на човешките грешки. Координацията и мониторингът на процесите от страна на управленския състав е труден и времеемък, което измества фокуса на управлението от развитие на бизнеса, към контрол и мониторинг на ежедневните, рутинни операции.

След препоръка от друг клиент на ONDO, собственикът на стопанството Станимир Лапатарев се свързва с екипа на компанията с цел автоматизиране и отдалечено управление и контрол на процесите по напояване и прецизно торене.

Решенията

В Зеленчукова градина “Лапатарев” ONDO изгради изцяло безжична автоматизация на напояването и прецизното хранене на растенията чрез мрежа от безжични ONDO AIR Point модули. Управлението на процесите по напояване и прецизно хранене се реализира от 2 ONDO системи, всяка от които използва воден ресурс от различен сондаж.

Автоматизацията на напояването и торенето във всяка от системите се управлява от ONDO Pro контролер, а прецизното торене се реализира с дву-канален хранителен възел ONDO FertiON и система за автоматично разбъркване на торовете ONDO Air Bubble Jet. Мониторингът на почвената влажност се осъществява със сензори, измерващи влажността на няколко дълбочинни нива в почвата, като данните се визуализират в реално време и съхраняват в облачната платформа My ONDO.

Управлението и контролът на автоматизираните процеси по напояване и торене, които се реализират през по-голямата част от денонощието, се осъществява от стопанство “Лапатарев” изцяло отдалечено, през мобилно устройство.

Резултатите

Стопанство “Лапатарев” използва ONDO вече 6 месеца, но тепърва предстои да изкара пълен сезон с автоматизация на напояването и прецизно торене. Първите няколко месеца наблюдават и оптимизират работата на системата, с цел ефективното й функциониране през новия сезон, но вече пълноценно и максимално използват възможностите на автоматизацията си.

Очакваме скоро да споделят спестяванията, които реализират по отношение на количество използван воден ресурс, торове, енергия, както и ефектът от автоматизацията на процесите върху количеството и качеството на реколтата.

Съвсем скоро след въвеждането на ONDO в експлоатация, обаче, стопанството вече пренасочва двама души от персонала, дотогава изцяло ангажирани с управлението на процесите по напояване и хранене на растенията, към други дейности. В момента управлението и мониторинга на тези процеси се реализират изцяло от управителя на стопанството, от мобилното му устройство, за части от времето, което само мониторингът му е отнемал преди. Сега лесно наблюдава кои от многобройните площи се напояват и кои се торят и про-активно получава алармени нотификации от системата в случай на установено поведение извън очакваното (при запушване, течове и др).

Автоматизацията спестява значително време на управленския персонал от мониторинга на ежедневните рутинни дейности, което води до решението за автоматизация на процесите в допълнителни площи от 130 дка през настоящата 2024 година! Радваме се, че това е поредният клиент на ONDO, който разширява автоматизацията си съвсем скоро след финализирането на първоначалната си инсталация!

Новите автоматизирани площи в стопанство “Лапатарев” ще бъдат управлявани от допълнителен ONDO Pro контролер със система за прецизно торене FertiON, свързани към отделен водоизточник. В тези площи захранването на системата ще се реализира чрез фотоволтаична енергия – енергия, която става все по-използвана в земеделието с цел постигане на устойчивост и екологосъобразност на сектора. За ONDO възможността за захранване от фотоволтаици е заложена в системата, като предизвикателствата при този източник на енергия са съответно адресирани, с цел гарантиране на безпроблемната работа.

Радваме се, че клиенти на ONDO са едни от най-иновативните земеделски стопани в страната, а и извън нея! Съвсем заслужено собственикът на стопанството г-н Лапатарев получи през Февруари 2024 престижната награда “Фермер на Тракия”, която ежегодно излъчва най-добрите селскостопански производители от района на Пловдив, Хасково и Пазарджик в сектор Растениевъдство и Животновъдство, след гласуване от агро експерти и учени от Селскостопанската академия, Аграрен университет Пловдив, Университет по хранителни технологии Пловдив, Българска агенция по безопасност на храните и други общински и държавни земеделски структури

За Зеленчукова градина "Лапатарев"

Открити площи със зеленчуци

1000 дка

Труд, Пловдив, България

България

Станимир Лапатарев

Собственик на Зеленчукова градина "Лапатарев"

Зеленчукова градина “Лапатарев” е стопанство, което започва дейност през 2011 г. с отглеждането на зеленчуци на площ от 20 дка в землището на с. Труд, обл. Пловдив. В първите години от функционирането на стопанството, собственикът му Станимир Лапатарев развива самостоятелно дейността си, но с постепенното разрастване на обработваемите площи, разраства и екипа. В момента в стопанството се обработват над 3000 дка земя, като в 1000 дка от тях се отглеждат разнообразие от зеленчуци, а в останалите площи се отглеждат зърнени култури. Стопанството работи изцяло за удовлетворяване на нуждите на вътрешния пазар. Благодарение на сертифицирането по стандарти GLOBALG.A.P. и GRASP, то е доставчик на големите хранителни вериги на пазара, чрез които основно реализира продукцията си. Екипът на компанията в момента наброява близо 20 работници на постоянен трудов договор и над 100 сезонни работници!