с. Лик, общ. Мездра, България
с. Лик, общ. Мездра, България

3.5 дка

оранжерии

Биодинамична ферма Версол

Биодинамичната ферма „Версол“ минимизира загубите от човешка грешка, пести водни и енергийни ресурси с ONDO

0 %
намаление в загубите от човешка грешка
0 %
намаление на необходимия човешки ресурс
0 %
по-малко консумирана вода
0 %
по-малко консумирана енергия
0 %
по-малко използвани хранителни вещества

Предизвикателствата

Като независимо от външни електро- и водоизточници стопанство, биодинамична ферма Версол се стреми към максимално оптимално използване на наличния воден ресурс и енергия, които следва да подсигурят стопанството и в условията на разрастването му.

Собствениците на фермата търсят и надежден, автоматизиран начин да гарантират навременното напояване и хранене на растенията, с точно необходимото им количество вода и хранителни вещества, без да е необходим допълнителен човешки ресурс за управление и контрол на тези процеси. В миналото преполиването или недостатъчното поливане на реколтата, в резултат на човешките грешки, е водело до по-ниско качество на част от продукцията и невъзможност за реализирането й на пазара, както и до по-ниски добиви от очакваното.

Търсената автоматизация следва да обхване и управлението на климат контрола в оранжериите, с цел автоматизирано поддържане на оптимален климат и избягване на потенциално стресиране на растенията при неблагоприятна промяна във външните температури.

С цел да се избегне всякакво негативно влияние от радио сигнали, изискването на собствениците е автоматизацията да е изцяло кабелно-базирана. Тя следва да бъде съвместима и с електрическите табла, които вече са закупени от стопанството.

Собствениците на Версол се свързват с ONDO след препоръка от фирма Шнайдер България – един от партньорите на ONDO.

Решенията

Във ферма Версол ONDO реализира автоматизация за напояване, прецизно хранене и климат контрол за 13 тунелни оранжерии с обща площ от 3.5 дка.

За целите на напояването, фермата разполага с 2 резервоара за събиране на дъждовна вода от по 18 м3, които захранват външен резервоар с обем 240 м3. Оттам водата преминава към вътрешния резервоар от 200 м3. Благодарение на интегрирания от ONDO 2-канален хранителен възел, и наличните 5 хидрофорни помпи, водата от вътрешния резервоар се изпомпва към оранжериите. Прецизното напояване и хранене на растенията с ONDO гарантира, че водата и био агентите за хранене на растенията се използват по най-оптималния начин, спрямо нуждите на растенията във всеки един етап от растежа им, без никаква загуба на воден или хранителен ресурс.

Оранжериите са тунелен тип, с горно проветряване, като ONDO напълно автоматизира и контролира управлението на проветрителите, посредством сензори за температура и влажност на въздуха, инсталирани вътре в оранжериите. Оранжериите разполагат и с мъглуване, което също е включено към автоматизацията на прецизното управление на климата. Управлението на климата е разделено на 5 климатични зони.

За прецизното реализиране на всички процеси по контрола на климата, автоматизацията на стопанството обхваща и интеграция на метеорологична станция ONDO Weather. Данните от метео станцията се подават към ONDO 24/7, при което става възможна още по-прецизна настройка на всички климатични процеси и историческо проследяване на изменението на ключовите параметри на климата в оранжериите.

Съгласно изискванията на клиента, реализацията на ONDO автоматизацията е изцяло кабелно-базирана, а инсталацията е адаптирана към съществуващите електрически табла.

Резултатите

Ферма Версол вече отчете първия пълен цикъл по отглеждане на реколта, реализиран с ONDO автоматизация на процесите по напояване, хранене на растенията и климат контрол. Фермата отчита много по-оптимални процеси на напояване и хранене, с максимално ефективно използване на събраната дъждовна поливна вода, като спестяванията на воден ресурс са над 20%.

Минимизирането на човешката грешка при напояването и храненето на растенията значително намалява загубите от продукция с влошен търговски вид или недостатъчно добри качества, което се отразява и върху икономическите показатели на стопанството. Не е необходим допълнителен човешки ресурс за управление и контрол на процесите по напояване и хранене на растенията, не е необходим и контрол върху този човешки ресурс от страна на управителя на стопанството.

Оптимално е и количеството консумирана енергия за напояване, хранене на растенията и климат контрол, което гарантира, че и при разширяване на стопанството, съществуващият фотоволтаичен парк ще успее да захрани инсталациите с необходимата енергия.

Вижте повече във видеото

Клиентът разказва..

/Откъси от видео материали на AGRO.TV, посветени на ферма Версол. Целите материали може да видите тук и тук/

За биодинамична ферма „Версол“

Оранжерии за картофи, домати, краставици, пипер, патладжан, марули, спанак, инка бери, физалис, кейл, алабаш и др.

13 тунелни оранжерии с обща площ 3.5 дка

с. Лик, общ. Мездра

България

Мирослав Пешовски

собственик на биодинамична ферма 'Версол'

Ферма Версол започва дейност през 2013 година, като семейна ферма с площ от няколко декара, в която се отглеждат зеленчуци предимно за лични нужди. Постепенно стопанството се разраства, като в момента обхваща 140 дка биологично серитифицирани площи. Отглеждат се разнообразни плодове и зеленчуци – картофи, домати, краставици, пипер, патладжан, марули, спанак, инка бери, физалис, кейл, алабаш – общо над 20 вида култури.

Фермата практикува биодинамично земеделие – работи се с точно определени култури в точно определения момент, което води до продукция с 20-30% по-високи хранителни стойности. През 2017 година фермата започва работа по проект за преминаване към пълна независимост от външни енергийни и водни източници – изграждат се собствени източници на електрическа и топлинна енергия (фотоволтаичен парк), а за напояване се използва дъждовна вода. Храненето на растенията се реализира единствено с биологични продукти – извлек от коприва, полезни микро организми (бактерии) и други.

Стопанството се свързва с ONDO за да автоматизира процесите по напояване, хранене на растенията и климат контрол, за 13 новоизграждащи се тунелни оранжерии на стопанството с обща площ от 3.5 дка.