Награди, получени от ONDO

Годишни награди на B2B Media
Категория: Бизнес Дебют

Най-зелените компании в България
Категория: Зелена Технология

Награди на БТПП
Категория: Иновативна фирма