Ние сме ентусиазиран, амбициозен, талантлив и сплотен екип. Стремим да изграждаме иновативни решения с високо качество и висока полза за клиентите.

Екипът ни постоянно расте и търсим иновативно мислещи хора, които имат амбицията и смелостта да се предизвикват, да учат и се развиват постоянно.

Ако си гъвкав и адаптивен, ако търсиш предизвикателства в работата, ако предпочиташ да работиш в малка стартъп компания, където имаш свобода и възможност да участваш в процеса на вземане на решения – ти си човекът, който перфектно ще допълни и надгради нашия екип.

Виж отворената ни позиция за: …

Инженер проектант със специалност хидромелиорации

Основни характеристики на позицията

 • Отговаря за проучването и проектирането на съоръжения и системи за напояване;

 • Събира данни, обработва, познава нормативните документи, избира подходяща технологична схема, дава различни технически решения, прави технологични и хидравлични изчисления, чертае чертежи, посещава обекта;

 • Извършва предварителни проучвания, необходими за проектирането, строителството и експлоатацията на хидромелиоративни системи, съоръжения и обекти вкл. геодезически, инженерно-хидроложки, почвени и др;

 • Проектира поливни инсталации и оборудване съгласно техническите изисквания и на база клиентски задания;

 • Изработва техническа документация съгласно стандартите на компанията;

 • Изготвя принципни схеми за свързване на отделните детайли;

 • Извършва реконструкция и модернизация на напоителни системи съобразно икономическите условия и постиженията на хидромелиоративната наука и практика;

Изисквания

 • Минимум 3 години опит и познания в изграждането на напоителни системи като проектант или конструктор;

 • Техническо образование в областта на Хидромелиорациите, Хидростроителство, Хидромелиоративно строителство или Хидротехническо строителство;

 • Отлични познания в областта на AUTOCAD или други CAD системи и проектиране на много високо ниво;

 • Актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Хидромелиорации;

 • Опит в областта на напоителните системи, както и познаване на пазара на съоръжения за напояване са предимство;

 • Кандидатите с опит в поддръжка и сервизно обслужване в областта на автоматизираните поливни системи, системи за капково напояване, помпени станции, филтри, филтърни групи и системи, системи за аериране на водата са с предимство;

Умения

 • Личностни качества – комуникативност, умение за работа с клиенти, гъвкавост, съобразителност и инициативност при осъществяване на контакти, динамична и мотивирана личност, стремеж към постигане на високи резултати;

 • Висока степен на организираност, отговорност и способност за определяне на приоритети;

 • Добро владеене на английски език и добра компютърна грамотност (MS Office);

 • Желание за пътуване и осъществяване на дейност в различни райони на България;

Ние Ви предлагаме

 • Възможност за обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;

 • Дългосрочна заетост в бързо развиваща се и иновативна компания;

 • Гъвкаво работно време спрямо проектната заетост;

 • Работа в екип с млади и мотивирани специалисти;

 • Конкурентно възнаграждение и мотивационни бонуси, обвързани с постигнатите резултати;

Кандидатствайте за тази позиция

Ако припознавате себе си в нашето предложение и искате да станете част от успешния екип на Ондо Солюшънс, изпратете автобиография и мотивационно писмо на [email protected] Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.