Свържете се с нас

Открийте ориентировъчна цена

  Име
  Имейл
  Телефон за връзка
  Локация на стопанството (населено място)?
  Какви култури отглеждате?
  0 селектирани
  Къде отглеждате?
  Какъв метод използвате?
  Какъв е водоизточникът?
  Имате ли електрозахранване?
  Имате ли напоителна система?

  Централно управление

  Филиал

  Филиал

  Централно управление

  Филиал

  Филиал