Вижте ONDO в действие!

Заявете демо акаунт за ИЗК "Марица"

Ще получите детайли за достъп на вашия имейл

  Име
  Email
  Телефон
  Номер на заявление за услуги по AgroDigiRise[contract* your-contract]
  Вие сте
  Име на стопанството / компанията / организацията ви
  Какви култури отглеждате?
  Тип на стопанството