Идеята на ONDO е пълна автоматизация на система за капково напояване, прецизно тороподаване и управление на климат контрола (при оранжериите).