ONDO няма минимални изисквания относно типа и размера на отглежданите площи, но за да бъде икономически обоснована инвестицията, ние препоръчваме използването на Ондо за открити площи в следните минимални граници:

* Зеленчуци – от 50 дка.
* Лозя – от 150 дка.
* Овощни градини – от 100 дка.
* Царевица – от 150 дка.
* Оранжерии – от 4 дка.