Основните ползи от използването на ONDO са финансови, т.е. намаляване драстично на разходите за производство (електроенергия, дизел, вода, торове, препарати и т.н), като същевременно се повишава и добива на културата, която отглеждате.

Още една осезаема причина да използвате ONDO е и намаляването на използваната работна ръка и минимизирането на грешките, породени от обслужващия персонал.