ONDO се инсталира и привежда в експлоатация в рамките на от 1 до 3 дни, в зависимост от това какво допълнително оборудване се монтира в съответното стопанство и неговата площ.
Инсталацията на ONDO контролер се извършва само от оторизиран технически специалист на Ондо солюшънс ООД!