Финансирайте инвестицията си в решенията за прецизно земеделие на ONDO – чрез подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

Вече започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Общият бюджет на процедурата по подмярката, която има за цел повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, е 422 218 104 лв, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 година.

Подмярка 4.1 позволява на българските земеделци да кандидатстват за финансова помощ до 2 933 700 лв, като с предимство помощта ще се предоставя за проектни предложения, насочени към екологосъобразно и прецизно земеделие, на проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства, както и на проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии. Обобщено представяне на процедурата по Подмярка 4.1 може да намерите тук

Радваме се да споделим с всички земеделски производители, които отглеждат плодове и зеленчуци, както и етерично-маслени и медицински култури, че чрез тази подмярка бихте могли да получите финансова помощ до 75% от допустимите си разходи по интегриране на прецизно напояване, торене и климат контрол с ONDO. Решенията на ONDO напълно попадат в приоритетния обхват на подмярката!

Готови сме да съдействаме с избора на ONDO решения, в които може да инвестирате като част от тази програма. Ще ви подпомогнем и в оформянето на документалната част, отнасяща се до решенията, предлагани от ONDO.

Обръщаме внимание, че за финансиране по подмярка 4.1 могат да участват Земеделски производители (физически и юридически лица):

  • Които са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители
  • Които имат минимален стандартен производствен обем на стопанството не по малко от 8 000 евро
  • Които докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ

Подаването на документите, както и оценката, ще се реализира по електронен път. Желаем на всички успех!

За въпроси във връзка с кандидатстването по европрограмата – пишете ни на [email protected]

Споделете този пост