Функционалният прототип на ONDO контролера вече е факт!

След 5 месеца на усилена разработка, се радваме да ви съобщим, че функционалният прототип на ONDO контролера вече е факт!

ONDO контролерът е важна част от решението, което ONDO предлага за прецизно капково напояване, наторяване и климат контрол за зеленчукови и овощни градини, лозови масиви, царевица и други.

ONDO се разработва заедно с технологичният партньор IndigoVerge. Компанията отговаря за дизайна, сглобяването и техологичната разработка на ONDO контролера.

Контрлерът се базира на Schneider Electric industrial PLC и CompuLab fitlet2 industrial PC (IndigoVerge е официален партньор на Schneider Electric). Освен с избора на хардеур и асемблирането му, IndigoVerge също така разработи PLC приложението, системният софтуер и уеб-базираният потребителски интерфейс.

Благодарение на ONDO решенията, земеделците могат да намалят консумацията на вода с до 85%, консумацията на енергийни ресурси (ток, дизел и т.н) с до 50%, използването на торове с до 40%, да ограничат загубите от грешки, причинени от човешкия фактор с до 60% и да увеличат продуктивността си средно с до 50%, в зависимост от типа отглеждана култура.

Интересувате се дали и как ONDO може да увеличи продуктивността и финансовите резултати и във вашето стопанство?

Свържете се с нас | Заявете безплатна демонстрация | Получете бърза оферта

Споделете този пост