General Data Protection Regulation (GDPR) е политика, която цели да се създаде унифициран, надежден подход към защитата на данните в рамките на страните от Европейския съюз. GDPR цели да се даде право на контрол върху личните данни на всеки един от нас, както и да опрости регулацията спрямо международните компании като създаде единна регулативна мярка, приета от всички страни-членки на ЕС. Прочетете повече тук.

  • Личните данни следва да се обработват по честен, законосъобразен и прозрачен начин. Те трябва да се използват само целесъобразно.
  • Личните данни следва да бъдат събирани само с конретни цели и да не се използват по начин, който не преследва конкретните цели.
  • Организациите следва да уточняват защо имат нужда от личните данни, в момента на събирането им.
  • Личните данни трябва да се пазят актуални и точни. Те не трябва да се пазят по-дълго от необходимото време с оглед целта на събирането им.
  • Гражданите на ЕС имат право на достъп до своите лични данни. Това включва и право да искат копие от данните, както и да искат данните им да бъдат актуализирани, изтрити, ограничени или прехвърлени към друга организация.
  • Всички лични данни трябва да бъдат съхранявани на сигурно и защитено място.
  • Компаниите, които извършват специфични дейности, следва да определят служител, отговарящ за защитата на данните. 

Данни, обработвани от ONDO

ONDO събира имена и имейл адреси от нашите абонати за нюзлетър, имена и имейл адреси от нашите потенциални клиенти, които попълват формите за искане на демонстрация и за контакти на Уебсайта ondo.io. ONDO не събира или обработва данни, които не са свързани с предоставянето на предлаганите от компанията продукти и услуги. Ето защо ONDO по никакъв начин не събира лични данни, свързани с етническа принадлежност, религия, политически мнения, здравна информация и подобни.

Процедура при изтичане на данни

Всеки служител на ONDO, който знае за или подозира евентуално изтичане на лични данни, ще информира незабавно Техническия директор (Иван Драгоев) и Изпълнителния директор (Илия Йорданов).

ONDO взема насериозно изтичането на данни. В случай, че такъв инцидент настъпи, имаме процедура, която гарантира, че се елиминира пробива в данните, на първо място, и че се учим от грешките си, на второ.

Трети страни
 
Ние не позволяваме никакви данни, обект на GDRP, да бъдат управлявани, обработвани или съхранявани от трети страни, преди да сме направили щателна оценка.