Попълнете формата долу и получете бърза индикативна оферта за цената на оборудването, на база на предоставената от вас информация. 

Тази оферта не е окончателна и подлежи на финализиране след допълнително уточняване на параметрите на системата, която ви е необходима.

  Данни за контакт

  Данни за отглежданите култури

  Тип отглеждане

  Метод

  Култури

  Зеленчуци
  Овощни култури

  Маслодайни
  Кореноплодни

  Други параметри

  Водоизточник

  Електрозахранване

  Напоителна система