Оранжерии

ONDO за Други Култури

Високи добиви с по-малко ресурси

С ONDO постигате отлични резултати при всяка оранжерийна култура, добивите от която се повлияват от наличието на прецизно напояване, торене и климат контрол. В допълнение към зеленчуци и ягодоплодни, такива култури са маслодайните, цветята, цитрусовите плодове, медицинските растения и много други.

В зависимост от конкретните специфики на отглеждането на дадената култура, ONDO ще предложи решения за автоматизация, които най-добре да обслужат тези специфики.

Присъединете се към стотиците стопанства, които автоматизираха процесите си с ONDO.

ONDO за отглеждане на други оранжерийни култури

Enter your details so we can send you the brochure

  Name
  Business email
  Country

  Enter your details so we can send you the brochure

   Име
   Работен имейл
   Държава