Оранжерии

ONDO за Зеленчуци

Увеличен добив и по-високо качество на реколтата

Висок добив и отлично качество на зеленчуците

Процесите по напояване и торене при зеленчуците, включително контрола на нивата на EC и pH на поливната вода, изискват прецизно управление и контрол, според етапа на развитие на растенията. В допълнение, когато зеленчуците се отглеждат в оранжерии, климат контролът трябва да бъде адаптиран към специфичните нужди на реколтата и периодът от денонощието.

ONDO позволява на земеделските стопани да регулират прецизно водата и хранителните вещества, които получават зеленчуците им във всеки етап от техния растеж и да избягват негативния ефект от излишното или недостатъчното им напояване. Стопаните, отглеждащи оранжерийни зеленчуци могат да поддържат оптимални климатични условия за реколтата си, независимо от условията на външната среда.

ONDO също автоматично поддържа и адаптира  EC и pH на поливната вода, което гарантира, че нуждите на растението от хранителни вещества са удовлетворени и резултира в най-високо качество на реколтата.

Автоматизацията на напояването, прецизното торене и климат контрола с ONDO максимизира реколтата от зеленчуци в оранжерийните стопанства и гарантира нейното високо качество и издържливост.

Препоръчително ONDO решение за
зеленчуци в оранжерии

ONDO Pro

Подходящо за средни и големи стопанства, както с открити площи, така и с оранжерии

ONDO Go

Подходящо за малки открити площи и за тунелни оранжерии

* Контрол на EC/pH, ONDO Sense, Климат контрол и Air Bubble Jet не се поддържат в ONDO Go

Автоматизация на напояването

(неограничени напоителни зони)

(до 7 напоителни зони)

Автоматизация на торенето

(до 6 канала за прецизно торене)

(2 вентури инжектора/хидравлична инжекторна помпа или 1 канал за прецизно торене)

EC\pH контрол

Не се поддържа

Почвени сензори
ONDO Sense

Не се поддържа

Климат контрол

Опция

Не се поддържа

Air Bubble Jet

Опция

Не се поддържа

Присъединете се към стотиците стопанства, които автоматизираха процесите си с ONDO.

Очаквайте скоро брошурата 'ONDO за зеленчуци'

ONDO за отглеждане на зеленчуци

Enter your details so we can send you the brochure

  Name
  Business email
  Country

  Enter your details so we can send you the brochure

   Име
   Работен имейл
   Държава