Нов клиентски казус: Биодинамична ферма Версол минимизира загубите от човешка грешка, пести вода, енергия и човешки ресурс с ONDO

Още един клиент на ONDO приключи пълен цикъл на реколтата с ONDO автоматизация и сподели резултатите, които е постигнал до този момент. Биодинамична ферма Версол, която избра ONDO за да автоматизира напояването, храненето и климат контрола на своите 13 новоизграждащи се оранжерии, с обща площ от 3.5 дка, отчете не само спестявания на всички основни използвани ресурси – човешки ресурси, вода, енергия, биологични хранителни вещества, но освен това и намаление на загубите, предизвикани от човешка грешка.

Версол е едно от стопанствата в България, което вече е напълно независимо от външни енергийни и водни ресурси – благодарение на изградения сбствен фотоволтаичен парк и използването на дъждовна вода за напояване на растенията. Но тази независимост също така означава умно и прецизно използване на наличния воден и енергиен ресурс. В миналото стопанството е отчитало загуби в добивите на реколта, дължащи се на човешката грешка при управление на процесите на напояване. ONDO автоматизацията вече ще гарантира, че водата и био агентите, които се използват за храненето на растенията, се уползотворяват по най-оптималния начин, според нуждите на растенията във всеки един етап от растежа им.

В допълнение, фермата може да разчита на възможно най-оптимално дозиране и усвояване на биологичните вещества, с които се хранят растенията, както и на автоматизирана поддръжка на оптималния за растенията климат във всички 13 оранжерии.

Към автоматизацията на това стопанство имаше различни специфични изисквания и се радваме, че успяхме да намерим решение за всяко едно от тях!

Има много видео материали за ферма Версол и се радваме да споделим с вас два откъса от видео интервюта, в които собствениците на ферма Версол споделят впечатленията си от работата с ONDO автоматизацията.

Споделете този пост