Какво точно е “умно земеделие” и защо умното земеделие е бъдещето?

“Умно земеделие” е сравнително нов термин и много фермери не знаят какво точно се крие зад него. В настоящата статия ще изясним смисъла му и защо точно умното земеделие е бъдещето за всички, за които земеделието е начин за препитание.

Терминът “умно земеделие” се използва в случаите, при които в едно земеделско стопанство се използват технологии като Интернет на нещата, роботи, дронове и изкуствен интелект, с цел увеличаване на количеството и качеството на произвежданата продукция, като в същото време се оптимизира използваната човешка ръка.

Пример за технологиите, които могат да се използват в умното земеделие са:

 • Контрол на капково напояване и прецизно хранене на растенията
 • Управление на микроклимата в оранжерии
 • Сензори – за почвата, водата, светлината, влагата, за управление на температурата
 • Софтуерни платформи
 • Комуникационни системи – на база на мобилна връзка, LoraWan и т.н
 • Технологии за локиране – GPS, Сателитни и т.н
 • Роботи
 • Платформи за анализ и оптимизация

Връзката между всичките тези технологии е т.нар Интернет на Нещата – това е механизъм на взаимодействие, на свързване между сензорите и машините в една цялостна система за автоматизация, която управлява процесите в стопанството ни на базата на получени от сензорите данни.

Благодарение на тези технологии, фермерите могат да наблюдават процесите в стопанствата си и да вземат стратегически решения отдалечено – дори от своя таблет или мобилен телефон – без да се налага да са на място, на полето или в оранжерията си.

Как точно протичат процесите при умното земеделие?

 1. Всичко започва с данните
  Сензори, инсталирани на различни критични точки в стопанствата, събират информация за състоянието на почвата, въздуха и други.
 2. Диагностика
  На база на събраните данни и системи, които ги анализират, се установява състоянието на съответния обект/процес, който се измерва и се идентифицират конкретни проблеми/нужда от реакция.
 3. Вземане на решения
  На база на идентифицираните в предходната стъпка проблеми/нужди, софтуерната платформа и/или човек, който я управлява, решава какви действия да бъдат предприети.
 4. Действие
  Действието се предприема, извършва се ново измерване на състоянието на почвата, въздуха и т.н и .. целият цикъл започва отначало.

Основният резултат от умното земеделие е: прецизност и контрол. Реализират се значителни спестявания при консумацията на всички основни ресурси.

Конкретно, умното земеделие, реализирано с платформата ONDO Smart Farming води до 85% по-ниски разходи за вода, 50% по-ниски разходи за енергия, 40% по-високи добиви от отглежданите култури, при намалени разходи за тор и до 60% по-малко загуби в резултат на човешка грешка.

Споделете този пост