Открити площи

ONDO за Царевица

Повишени добиви с по-малко ресурси - независимо от почвата и от климата.

Напояването е фактор, който е от критична важност за количеството и качеството на реколтата от царевица. Според проучвания, всяко растение царевица изисква около 250 литра вода. И макар че тази култура традиционно се отглежда в региони с влажен климат или с редовен валеж, региони с нередовни валежи и малко нутриенти в почвата също произвеждат царевица, но в количества доста под техния потенциал.

Решенията на ONDO за автоматизация на напояването и прецизното торене предлагат на фермерите много ползи при отглеждането на царевица, най-голямата от които е гъвкавост за отглеждане на царевица както в сухи, така и в дъждовни райони. Автоматизацията на прецизното напояване гарантира, че нивата на почвена влажност съответстват на нуждите на растенията, дори и при песъкливи почви, които традиционно имат ниска способност да задържат вода. Прецизното и икономично торене позволява ефективно доставяне и максимално усвояване на хранителните вещества.

С ONDO, добивите от царевица могат да се увеличат до 3 пъти, независимо дали регионът, където са земеделските площи получава редовен или оскъден валеж.

Препоръчително ONDO решение за
царевица

ONDO Pro

Suitable for mid-size and large open field farms and greenhouses

ONDO Go

Suitable for small open field farms and tunnel greenhouses

*EC/pH контрол, ONDO Sense, Климат контрол, Air Bubble Jet не се поддържат

Автоматизация на напояването

(неограничени напоителни зони)

(до 7 напоителни зони)

Автоматизация на торенето

(до 6 канала за прецизно торене)

(2 вентури инжектора/хидравлична инжекторна помпа или 1 канал за прецизно торене)

EC\pH контрол

Не се поддържа

Почвени сензори
ONDO Sense

Не се поддържа

Климат контрол

Опция

Не се поддържа

Air Bubble Jet

Опция

Не се поддържа

Присъединете се към стотиците стопанства, които автоматизираха процесите си с ONDO.

ONDO за царевица

Enter your details so we can send you the brochure

  Name
  Business email
  Country

  Enter your details so we can send you the brochure

   Име
   Работен имейл
   Държава