My ONDO

My ONDO е клауд-базираното приложение, което се използва от всички ONDO продукти за автоматизация. То позволява достъп, мониторинг и контрол на цялата автоматизирана инфраструктура в стопанството, 24/7, от всяка точка на света.

Функционалност

Управление на напояването

Напояване на база програми, автоматизирани графици или данни от почвените сензори. Поддържат се множество инфраструктури за напояване.

Управление на торенето

Прецизен контрол на процеса на торене, с възможности за торене по количество, време и стойности на EC/pH на поливната вода.

Управление на климата

Управление на проветрители, циркулационни вентилатори, термоекрани и мъглуване в оранжерийни стопанства.

Алармени нотификации

Автоматизирани нотификации на вашето мобилно или десктоп устройство при настъпване на критични събития.

Исторически данни от въздушни и почвени сензори

Подробно записване и експорт на всички исторически сензорни данни, с цел възможност за последващ задълбочен анализ.

Отчети и проследяване на действията

Стандартни и специфични отчети в табличен и графичен формат, пълно проследяване на ръчните и автоматизирани действия.

Управление на потребителски роли и достъп

Неограничен брой потребители с различни права на достъп до функционалностите в системата.

Интеграция с външни решения за земеделието

Интеграция с външни решения за земеделието посредством API.

Какви са ползите за фермерите от едно модерно клауд-базирано решение?

24/7 отдалечен мониторинг и контрол

Бърза диагностика и качествена поддръжка

Aктуализация с всичко ново в ONDO

Интеграция с външни решения

Разгледайте пълния списък с компоненти за автоматизация, които ONDO предлага