В новия ни клиентски казус: Оранжериен комплекс Ангел Метларов пести човешки и воден ресурс и минимизира грешките с ONDO

Липсата на квалифицирана работна ръка в земеделието е проблем, който става все по-осезаем през последните години. В комбинация с нуждата от предвидима реколта и висококачествена и чиста земеделска продукция, той е основна причина зад нарастващото търсене на решения за автоматизация на земеделските стопанства.

Липсата на работна ръка и човешките грешки са причината и Оранжериен комплекс ‘Ангел Метларов’, с 14 тунелни оранжерии в Свиленград, да се свърже с екипа на ONDO във връзка с възможна автоматизация на процесите по напояване и хранене на растенията в стопанството.

Оранжерийният комплекс позволява отглеждане на 3 реколти на година, във всяка от оранжериите. Още в първите няколко месеца от изпозването на ONDO автоматизация на прецизно напояване и торене, стопанството успява да намали необходимата работна ръка, да оптимизира количеството използвана вода и енергия, да намали и човешката грешка.

Научете повече за предизвикателствата, пред които оранжериен комплекс Метларов се изправя и решенията, предложени от ONDO – в нашия нов клиентски казус.

 

Споделете този пост