Нови климатични стратегии в ONDO

Радваме се да обявим, че новите ONDO стратегии за контрол и мониторинг на климата в оранжерии вече са факт!!
 

 • 4 вида климатични устройства се управляват автоматично от ONDO, за да постигнат и поддържат най-добрите климатични условия за отглежданите от вас култури.
  За да установи и поддържа желаните климатични условия в оранжерията, ONDO може автоматично да контролира страничните и горни проветрителициркулационните вентилатори, термалните (засенчващи) екрани, както и системата за мъглуване. Всяко климатично устройство има поведение, което е зададено от фермера, в лесната за използване MyONDO платформа.

 • Контролът се базира на измервания в реално време, от 3 различни сензора в оранжерията.
  За да използвате функционалността за климат контрол, е нужно да имате ONDO измервателна кутия във всяка отделна оранжерия. Измервателната кутия прави отчитания на температурата и влажността в оранжерията през няколко секунди. Тези отчитания се използват от ONDO, за да контролира автоматично климата в оранжерията. Може да изберете да контролирате термоекраните (засенчващите екрани) и на база на измерванията на слънчевата радиация. Тази функционалност, обаче, изисква да имате метео станция ONDO Sense, инсталирана във вашия оранжериен комплекс.
   
 • Всяка оранжерия може да има отделна климатична стратегия, според отглежданата култура и желаните климатични условия за нея.
  Като фермер, вие знаете кои са адекватните температура, влажност и слънчева светлина за вашите растения. С ONDO може да посрещнете нуждите на растенията във всяка отделна оранжерия като просто създадете отделна климатична стратегия за тази оранжерия.
   
 • Алармите ще ви нотифицират винаги когато има измерена ниска/висока стойност на даден климатичен параметър.
  ONDO автоматизира контрола на климата, за да освободите време за по-важни задачи. Но, той също така ще ви информира чрез алармени нотификации на телефона когато са отчетени зададени от вас ниски или високи стойности на температурата, влажността и слънчевата радиация.
   
 • Графиките с историята на сензорните данни и на автоматичните действия, предприети от ONDO, ще позволят допълнително да оптимизирате климатичната си стратегия.
  Оптималните и най-прецизни климатични стратегии са тези, базирани на данни, а не на предположения. Ето защо, веднага щом активирате първоначалната си климатична стратегия, ние ви даваме всички необходими ви данни – показани в лесни за преглед графики или файлове за експорт – за да може допълнително да оптимизирате своите стратегии за климат контрол.

Както винаги, можете да контролирате и проследявате вашите стратегии 24/7, от всяка точка, от всяко мобилно устройство, чрез лесната за използване MyONDO платформа за управление. MyONDO винаги е достъпна на езика на фермера.

Екипът на ONDO ще се радва да получи вашата обратна връзка и впечатления от новите климатични стратегии на: [email protected].

Споделете този пост