ONDO беше една от осемте български софуерни компании, избрани да бъдат представени пред над 40 японски фирми по време на форума „Bulgaria: Hot spot for IT and BPO“, организиран от Японско посолство и Японската организация за външна търговия JETRO със съдействието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. От двете страни бяха поканени компании, представящи технологични решения в областта на разработката на софтуер в широко поле от фундаментални и приложни бизнес сегменти.

Решенията за дигитално земеделие на ONDO, чието наименование на японски език означава „температура“, предизвикаха огромен интерес сред японските компании.

Съоснователят и технологичен директор на ONDO Иван Драгоев намери символен смисъл в японския превод на ONDO, тъй като продуктът е силно концентриран върху прецизния климат контрол и постигането на нужните температури, необходими за правилното развитие на растенията. ONDO обаче прецизира още редица други важни процеси в земеделието като автоматизирано капково напояване, хранене, наторяване, употреба на водни и енергийни ресурси, управление на човешката ръка и пр.

Иван Драгоев посочи, че ONDO е модерният отговор на предизвикателствата, които стоят пред днешните фермери от цял свят, а именно ниска ефективност, недостиг на работна ръка, човешки грешки и изменението на климата, Зелената сделка, качеството на храните и пр. Той разказа още, че системата е напълно автоматизирана за всичко това, с обработка на данни, мониторинг, доклад, 24-часова поддръжка и изключително удобен за потребителя интерфейс.

Японският пазар представлява сериозен интерес за ONDO и е част от стратегията за активно навлизане на международните пазари, която компанията ще развива през настоящата година. Следващата стъпка е в периода 10 – 11 март, когато ще се проведе втора серия от индивидуални срещи на представените на форума български компании с потенциалните японски партньори.