ONDO започва мисия за интернационализация в Южна Африка с подкрепата на INGENIOUS грант

Радваме се да споделим, че ONDO започва мисия за интернационализация в Република Южна Африка с подкрепата на грант от Eurocluster INGENIOUS.

Грантът за интернационализация от INGENIOUS има за цел да подкрепи малки и средни предприятия (МСП) от държавите-членки на ЕС и Украйна да извършват дейности по интернационализация в страни от Африка, Азия, Северна и Латинска Америка.

Като част от тази мисия, ONDO ще проведе срещи на място с потенциални пилотни клиенти и партньори от провинции на ЮАР с добре развито селско стопанство и проблеми с устойчивостта на фермерите, но в които има все още ниска употреба на AgriTech решения.

Вече потвърдихме, че има интерес към решенията на ONDO за автоматизация на напояването, прецизното торене и контрол на климата от страна на фермери от ЮАР, както и от съседни страни. Вярваме, че предстоящите срещи на място ще помогнат за идентифицирането и започването на разговори с потенциални пилотни стопанства.

Изграждането на пилотни инсталации на ONDO има за цел да покаже автоматизацията на ONDO в действие и да сподели постиганите с ONDO резултати, като по този начин проправяме пътя към по-широкото приемане на решенията за автоматизация на ONDO в страната и извън нея.

Очаквайте скоро снимки и доклади от нашата мисия за интернационализация в RSA.

Благодарности на Eurocluster INGENIOUS за подкрепата!

Eurocluster INGENIOUS подкрепя европейската индустрия да придобие суверенитет, да стимулира конкурентоспособността, да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. и да оформи цифровото бъдеще на Европа. Научете повече на: https://ingenious-eurocluster.eu

Споделете този пост