Безвъзмездни услуги от ONDO по проект AgroDigiRise

ОНДО Солюшънс е един от участниците в консорциума АгроХъб.БГ, който изпълнява проект AgroDigiRise по програма “Цифрова Европа” на ЕС. Основната цел на проекта е да подпомогне земеделците, МСП и цялата агро екосистема в процеса на цифрова и “зелена” трансформация чрез предоставяне на интегрирано портфолио от безвъзмедни услуги, съобразени със специфичните нужди на ползвателите.

ONDO предлага разнообразие от консултации по проекта напълно безвъзмездно. Изискването е ползвателят на услугата – МСП или регистриран земеделски производител – да попълни пакет от документи за участието си в проекта, като заяви конкретните услуги, които желае да ползва. 

Вижте услугите по проекта, предлагани от ONDO

Споделете този пост