ONDO се присъедини към българския Цифров иновационен хъб за земеделие AgroHub.BG

Радваме се да съобщим, че ONDO вече е част от българския Цифров иновационен хъб (ЦИХ) за земеделие AgroHub.BG.

AgroHub има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди.

Хъбът свързва компании и организации от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни. Членовете на AgroHub ефективно комуникират и работят заедно, включително по проекти насочени към търсене на решения за по-ефективен и устойчив аграрен бизнес. Измежду членовете на AgroHub са Института за агростратегии и иновации, Националната асоциация на зърнопроизводителите, Аграрен Университет Пловдив, Институт по зеленчукови култури „Марица“, Професионална Асоциация по Роботика и Автоматизация и много други.

Източник: Agrohub.bg

Българският Цифров иновационен хъб AgroHub.BG e част от европейския проект SmartAgriHubs.

Силата на AgroHub е в синергията между експертиза, опит и ясна осъзнатост на нуждите на агросектора в страната. Убедени сме, че това партньорство, в което ние вече сме активен участник в посока оптимизиране на напояването, торенето и климат контрола в земеделските стопанства чрез решения за прецизно земеделие, ще резултира в успешни действия, насочени към създаването на по-високоефективен и конкурентоспособен агросектор, по-ефективно управление на ресурсите и по-добри условия за агробизнеса и в България, и отвъд.

Споделете този пост