ONDO автоматизира напояването и прецизното торене на площи с царевица

Автоматизацията на напояването и прецизното торене при открити площи, особено ако тя е безжична, традиционно поставя предизвикателства, свързани със спецификите на терена, наличието на инфраструктура за изграждане и съхранение на автоматизацията и т.н. В един от последните ни проекти, обаче, всички тези предизвикателства бяха разрешени, при това в изключително кратък инсталационен срок.

Нашият клиент по този проект – Агроинвест-ВН от град Силистра (вижте още ONDO клиенти), се свърза с ONDO за да замени съществуваща, кабелно-базирана автоматизация на напояване и прецизно торене с безжична такава, която да може да управлява и контролира отдалечено. Автоматизацията беше нужна за 2 отделни площи – от 700 дка и от 500 дка, засяти с царевица.

С тази автоматизация се търсеше постигане на следните цели:

  • осигуряване на отдалечен достъп, контрол и мониторинг на напояването и прецизното хранене на растенията с минимална човешка намеса
  • минимизиране на човешките грешки
  • намаляване на използваните ресурси

В площите на Агроинвест-ВН, ONDO инсталира две отделни ONDO системи за автоматизация, които управляват процесите по напояването и прецизното торене посредством безжични AIR Point модули. В допълнение, ONDO беше интегрирано със съществуващата инфраструктура за напояване и торене в стопанството – хранителен възел, сондажна помпа, бустерна помпа, както и филтър. Тези компоненти сега могат да бъдат управлявани и контролирани от собственика на стопанството автоматизирано и отдалечено. В бъдеще е планирана интеграция и на метео станция ONDO Weather, с цел още по-голямо прецизиране на напояването и торенето на културите, в съответствие с данни в реално време, извличани от сензорите на станцията и интегрирани в ONDO.

Двете автоматизации на тези относително големи площи бяха реализирани от нашия монтажен екип само за 2 дни общо! След края на сезона ще споделим с вас и какви ползи отчита собственика на стопанството в резултат на автоматизацията с ONDO!

Споделете този пост