ONDO автоматизация в още две оранжерии от Северна Македония

Още две оранжерии от Северна Македония скоро ще се присъединят към ‘умните’ ферми, които използват автоматизирано напояване, прецизно торене и климат контрол с ONDO! Новината идва от представителя на ONDO за страната – GM Meteo (Глигор Тодоров).

Северна Македония е утвърден производител и износител на различни видове зеленчуци. ONDO вече автоматизира напояването, прецизното торене и климат контрола в една от новите модерни оранжерии за производство на зеленчуци в страната – MARJAN MID, която отчита значително пестене на човешки ресурс, торове, вода, както и повишение на добива от над 20%. Повече за този клиент може да прочетете в клиентския ни казус.

Уверени сме, че двете нови оранжерии, които предстои да бъдат автоматизирани с ONDO – Оранжерии ‘Dobra’ и Оранжерия Studio D. – ще пожънат поне същите отлични резултати!

Оранжериен комплекс ‘Dobra’ е измежду големите в страната, разполагащ с 60 дка стоманено-стъклени оранжерии, в които се отглеждат домати и краставици. В комплексa ONDO ще интегрира автоматизация за напояване и прецизно торовнасяне. С тази автоматизация оранжерията цели да постигне максимално прецизиране на напояването и торенето и като резултат – високи добиви, отлични вкусови качества и издръжливост на продукцията. За постигането на тази цел важна роля ще има и модулът за управление на стойностите на EC/PH на поливната вода. Автоматизираното напояване и торене ще се прецизира още повече и благодарение на интеграцията на метео станция ONDO Weather в стопанството.

Оранжерия ‘Studio D.’ е един от по-малките обекти, които предстоят да бъдат автоматизирани с ONDO. В тази стоманено-стъклена холандска оранжерия от 2 дка, обаче, се използва метод хидропоника за отглеждане на домати и краставици. Това ще изисква активно използване на множеството опции за автоматизация на прецизното торене, които са налични в ONDO, тъй като при отглеждане по метод хидропоника е важно да се прилагат кратки, но чести и наситени поливки. Стопанството ще използва и модул за коригиране на стойностите на EC и PH за по качествено хранене на растенията.

Оранжерия ‘Studio D.’ ще автоматизира с ONDO и управлението на климата в оранжерията чрез извличане на данни базирани на сензори (за температура и влажност на въздуха), които управляват проветрители, разположени на покрива на оранжерията. За допълнително прецизиране на процесите по напояване, хранене и поддържането на устойчив климат в оранжерията, ще се монтира и метео станция ONDO Weather. С това, стопанството ще осигури винаги оптимални температура и влажност за отглежданите култури, с цел по-висок добив, по-добри качества на продукцията, по-малко загуби от болести по растенията. С автоматизацията на климат контрола, оранжерията ще осигури и автоматизирана защита на оранжерийната конструкция при силни ветрове.

Приветстваме двете ферми с добре дошли в нашата растяща общност от ‘умни’ и успешни ONDO-матизирани стопанства! Следете нашата Фейсбук и LinkedIn страница за снимки от реализирането на двете инсталации!

Споделете този пост