ONDO вече може да управлява и контролира термо екраните в оранжерии

Радваме се да съобщим, че, в съответствие с плановете за развитие на ONDO като продукт, който управлява и контролира всяко устройство, отговорно за напояването, торенето и климат контрола в земеделските стопанства, ONDO вече управлява термо екраните в оранжерии!

Термо екраните са задължително оборудване за всяка модерна оранжерия, която иска да осигури оптимални климатични условия за отглежданата култура. Ключовите ползи от термо екраните са:

  • Предотвратяване на претоплянето на растенията през горещите дни
  • Намаляване на използваната електроенергия за отопление на оранжерията през нощта, като се задържа топлината, акумулирана през деня
  • Регулиране на влажността в оранжерията, като се пропуска излишната влажност

С добавянето на управление и контрол на термоекрани в ONDO, собствениците на оранжерии вече могат отдалечено да отварят и затварят всички групи термоекрани, които имат, с желания от тях процент на затваряне, от всяка точка и от всяко мобилно устройство. ONDO се интегрира с всички основни видове термоекрани, независимо от производителя им.

Новата ONDO функционалност вече работи в няколко от оранжериите на наши клиенти. Управлението и контролът засега се случва в ръчен режим. Но вече работим по напълно автоматизирано управление и контрол на термо екраните, на база на целеви стойности на основните параметри и данни от сензорите за слънчева радиация, температура и влажност на въздуха. Тези сензори са част от метео станцията ONDO Weather и данните, които те измерват, са напълно интегрирани с ONDO.

Ако сте собственик на оранжерия и искате да разберете как решенията на ONDO могат да автоматизират и прецизират напояването, торенето и климат контрола и във вашето стопанство, aко искате да оптимизирате процесите в стопанството си чрез автоматизация – заявете безплатна ONDO консултация!

Споделете този пост