Демонстрация на ONDO пред земеделски производители от Монтана

Възможностите, които предлага системата ONDO, бяха дискутирани с фермери от района на Монтана. Изпълнителният директор на ONDO Ивайло Енев представи предимствата на автоматизацията в напояването, торенето и климатичния контрол в оранжериите и земеделските площи пред местни зеленчукопроизводители и производители на ягодоплодни растения.

Той демонстрира пред фермерите и как на практика работи системата през компютър или мобилно устройство. Дистанционното управление е само едно от множеството предимства на на автоматизираното земеделие с ONDO. То освобождава работна ръка, която може да бъде впрегната в други дейности, разширяващи и надграждащи земеделското производство. Също така предотвратява възможността от човешки грешки. В същото време фермерите, които се довериха на ONDO и го инсталираха в своите ферми (вижте клиентски казуси за някои от фермерите, използващи ONDO), вече устойчиво свидетелстват, че системата оптимизира значително разходите им за водни и енергийни ресурси и увеличава добивите и печалбите им.

На срещата бяха обсъдени още и възможностите за финансиране на подобни системи като ONDO чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. (Вижте повече за финансирането с подмярка 4.1 в нашия блог пост).

Семинарът бе организиран съвместно с териториалния областен офис в Монтана на Националната служба за съвети в земеделието.

Споделете този пост

Блог

Разгледайте нашите ресурси