ONDO обучава и съветва млади специалисти в сферата на земеделието

Всички знаем колко е трудно да завършиш университет и да се гмурнеш в реалния свят, сблъсквайки се с хиляди непознати за теб проблеми, без да имаш никакъв опит. В този момент подкрепата на опитен човек, на ментор, който да стои до теб и те насочва, помагайки ти да се справяш с възникналите предизвикателства, е ключово.

Ето защо екипът на ONDO прецени че нашият екип от опитни специалисти в сферата на земеделието и автоматизацията на земеделски стопанства може да отдели време и усилия да допринесе за обучението и менторирането на младото поколение от агрономи, консултанти в сферата на земеделието и агроинженери. Може да споделим с тях знания и опит, да им позволим сами да интегрират решения за прецизно, автоматизирано земеделие, както и сами да се убедят в ползите, които то носи за земеделците.

Благодарни сме, че един от най-добрите аграрни университети на Балканите – Аграрният Университет в Пловдив – се намира именно в България и подготвя знаещи и ентусиазирани млади агро специалисти! За качеството на обучението в университета говори и фактът, че много международни студенти завършват този университет, и използват придобитите знания, за да станат успешни специалисти в собствените си страни.

Радваме се, че двама от тези международни студенти – Никълъс и Кастро, които идват чак от далечна Южна Африка и завършват последната си година в университета – поставят началото на работата ни с млади агро специалисти! Преди дни посрещнахме двамата студенти в централния ни офис, запознахме ги с решенията за прецизна автоматизация на земеделието, предлагани от ONDO, с нашата лаборатория за тестване и асемблиране, с нашия инженерен екип. Това е първата от няколко срещи и уъркшопи, които планираме да проведем с тези, както и последващи студенти от агроуниверситета. А предвид предстоящото разширяване на партньорските ни дейности за района на Южна Африка в следващите години, надяваме се, че тези млади специалисти също така ще подпомогнат усилията ни за популяризиране на ползите от прецизното земеделие с ONDO, sслед завръщането си на родна земя!

Ще се радваме да посрещнем още завършващи университет агро специалисти, с които да споделим знания и опит по отношение на решенията за автоматизация в земеделието, защото прецизното, автоматизирано земеделие е бъдещето, в условията на климатични промени, натиск за по ресурсно-ефективно земеделие, за предвидима и качествена реколта. Ще се радваме да споделим с вас още новини от съвместната ни работа с млади агро специалисти – очаквайте скоро!

Споделете този пост