ONDO автоматизира напояването в първото си много малко стопанство

  • ONDO вече автоматизира напояването и в много малки стопанства – такива с обработваема земя под 4 дка
  • ONDO GO е икономически ефективно решение както за много малки стопанства, така и за стопанства с много фрагментирани площи

Радваме се да съобщим, че ONDO вече приключи автоматизацията на напояването в първото си малко земеделско стопанство, с площ от 1 дка.

ONDO е гъвкаво решение за автоматизация на напояването, прецизното торене и климат контрола, което е специално разработено да адресира нуждите от автоматизация на малките и средни земеделски стопанства. Благодарение на разработката на новия ONDO GО контролер, която беше продиктувана от специфичните нужди на фермерите в района на Северна Гърция, автоматизацията вече може да обхване и малки стопанства, с площ до 4 дка.

Първият клиент с ONDO GО е стопанство от 1 дка в района на гр. Попово, в което се отглеждат разнообразни овощни дръвчета, лозови насаждения, както и плодни храсти, основно малини. Собственикът на стопанството живее далеч от него, земеделието не му е основен бизнес и съответно няма възможност да се грижи ежедневно за него. Същевременно, за него е важно насажденията да бъдат обгрижвани и да дават плод. Наясно е, че напояването на насажденията в най-правилното за тях време, особено през топлите летни дни, е критично за реализирането на реколта с високо количество и качество. Не на последно място, за него е важно да получава автоматични уведомления при проблем с работата на системата (течове, запушване и други), за да изпрати своевременно техници на място.

Собственикът на имота се свързва с екипа на ONDO с цел автоматизиране и отдалечен контрол и мониторинг на напояването на обработваемата площ.

В стопанството липсваше изградена капкова система за напояване, ето защо екипът на ONDO предложи цялостно решение – изграждане на система за капково напояване /изцяло съобразена с изискванията на клиента за разположението й/, както и ONDO GO система за автоматизация на напояването.

ONDO GO дава възможност за икономически ефективна автоматизация, отдалечен контрол и мониторинг на напояването в мини стопанства, както и в териториално фрагментирани стопанства. ONDO GO изпраща автоматични нотификации при проблеми в напоителната система и може да се интегрира с почвени сензори, за контрол на напояването според показанията на тези сензори в различните напоителни зони.

Автоматизацията на напояването в това стопанство вече е приключена, като предстои добавяне на почвени сензори. Осигурявайки автоматизиран и контролиран напоителен процес за своя имот през новия земеделски сезон, собственикът на стопанството може по желание и според възможностите си да надгради системата с още компоненти, гарантиращи още по-голяма прецизност на употребата на водния ресурс. ONDO GO, както и останалите ONDO решения, предлагат много възможности за последващо, икономически и времево-ефективно разширение на системата.

Радваме се, че вече можем да отговорим на нуждите от автоматизация на все повече малки земеделски стопанства!

Споделете този пост