След повече година на усилени проучвания и дискусии, се радваме да обявим, че първата инсталация на ONDO за Южна Африка вече е в процес на изграждане, благодарение на нашия партньор за Южна Африка Timset Consult (Pty) Ltd. Това, което ни носи още по-голямо удовлетворение е, че инсталацията е в основата на мащабен агроиновационен проект, който цели да демонстрира потенциала и ползите от автоматизацията на земеделието!

Проектът вече се изгражда в много стратегически позиционирания град Camperdown, KwaZulu-Natal. Регионът в последните години се намира в истински разцвет, развивайки се интензивно във всички аспекти – индустриален, логистичен и земеделски. Изграждат се нови пътища, складове и земеделски площи. Той също така е много удобно разположен между Durban и Peitermaritzburg, по магистрала N3.

Агроиновационният проект, в който ключов инвеститор е организацията Innovative Farming Advancements, със собственик Maleshen Konar Pillay „МК“, има за цел да позволи на фермерите и студентите в агро специалности да получат практически познания по отношение на решенията за автоматизация на земеделието, и сами да видят и се убедят в ползите, които те биха донесли – по отношение на спестяването на всички ключови ресурси – вода, енергия, горива, спестявания от човешка грешка, повичено качество и количество на реколтата. За да постигне тази цел, центърът ще провежда редовни обучителни семинари и практически работилници, както с фермери, така и със студенти, като така ще се превърне в истински Иновационен Хъб.

Проектът включва изграждането на напълно функционален земеделски комплекс, в който високотехнологичното оборудване на ONDO ще се използва за отдалечено управление и контрол на напояването, прецизното торене и климат контрола в стопанството. Комплексът ще е с площ от 200 декара, върху която ще се изградят 20 тунелни оранжерии със зеленчуци, открити земеделски площи със зеленчуци, овощна градина, парк и язовир за напоителни нужди. Автоматизацията на процесите ще бъде още по-прецизна благодарение на интеграцията на система за мониторинг с множество сензори за почвена влажност, и на метео станция с локална прогноза за времето и непрекъснато извличане на сензорни данни за параметрите на околната среда.

Горди сме, че партньорът на ONDO за Южна Африка – Timset Consult (Pty) Ltd – не само се е ангажирал с доставката и интеграцията на цялостната ONDO инсталация за този проект, но също така ще подпомага всички дейности по изграждането на проекта, до пълното му завършване.

„Системата за автоматизирано земеделие ONDO може да бъде много ефективна в държава като ЮАР, която изхранва голяма част от Африка и изнася земеделска продукция на стойност 3 млрд. долара. Въпреки наличието на райони на континета, в които земеделието е силно развито, в по-голямата част на него то се случва без активната помощ на високите технологии. За нас е важно да създадем успешен модел на партньорство между частни компании и образователни институции и по този начин да убедим и местните власти да подпомогнат усилията ни в приложението на автоматизации в земеделието, което ще отвори съвсем нови перспективи пред аграрното развитие на континента”, споделя Антон Самсонов, управител на Timset Consult (Pty) Ltd

Ще споделяме с вас снимки и информация от следващите етапи на изграждането на този агроиновационен проект.

Споделете този пост