ONDO за ягодоплодни култури (нова брошура!)

Решенията на ONDO за прецизно земеделие реализират огромни ползи за всяка култура, добивите от която се повлияват от прецизно и навременно напояване, торене и климат контрол. Разбира се, има конкретни култури, за които ползите от ONDO могат да са особено големи, и ягодоплодните са измежду тези кутури.

Това беше и главна причина нашите скорошни Демо Дни в Тимишоара, Румъния да предизвикат интерес между собствениците на стопанства за отглеждане на ягодоплодни насаждения в региона.

За да дадем основна идея как прецизното напояване и торене с ONDO рефлектира върху отглеждането и добива на тези култури, създадохме нашата нова брошура: ONDO за отглеждане на ягодоплодни. Ако сте земеделец, който в момента отглежда такива култури или планирате да го правите в бъдеще, може да прочетете повече за основните специфики при отглеждане на няколко основни вида ягодоплодни култури и да разберете защо прецизното напояване и торене с ONDO може значително да увеличи добивите.

Споделете този пост