ONDO автоматизира напояването, прецизното хранене и мониторинга на климата в оранжерия, отопляема с геотермална енергия!

Използването на възобновяеми източници на отопление при оранжериите е ключово за постигането на устойчивост и конкурентоспособност в оранжерийното земеделско производство. Ето защо екипът ни посрещна с голям ентусиазъм автоматизацията с ONDO на процесите по напояване, прецизно торене и мониторинг на климата в първия ни клиентски оранжериен комплекс, който се отоплява изцяло с геотермална енергия – оранжериен комплекс ПИРИНПЛОД в с. Левуново, общ. Сандански.

Земеделското стопанство на ПИРИНПЛОД обхваща 30 дка оранжерии, в които, благодарение на икономически-ефективното отопление с минерална вода с температура 75°С, целогодишно се отглеждат розов домат и краставици. Стопанството изкарва на пазара едни от най-ранните български розови домати – готови още към края на март/началото на април, както и едни от най-късните такива – около Коледа.

Районът на град Сандански е изключително богат на минерални води – регистрирани са над 80 извора с температура до 85°С! Стопанство ПИРИНПЛОД съумява успешно да използва за отопление този възобновяем природен ресурс. Налице е, обаче, нужда от разумно използване на този вид възобновяема енергия, с цел максимално ефективно потребление на този ценен ресурс и за в бъдеще.

В допълнение, в последните години нараства нуждата от ефективно разходване на питейна вода за напояване, както и на торовете, които стават все по-значителен елемент от себестойността на продукцията. Ето защо ПИРИНПЛОД се обръща към ONDO с цел автоматизация и повишаване на ефективността на процесите по напояване, прецизно торене и мониторинг на климата в оранжериите си.

Какви са целите, които Димитър Трайков – Управител и практикуващ агроном в ПИРИНПЛОД – търси да постигне с ONDO?

“Чрез автоматизацията с ONDO целим да повишим ефективността на стопанството ни в няколко ключови насоки. От една страна, търсим много по-прецизно хранене на растенията, с най-оптималните за растенията нива на EC и pH на поливната вода. Целим по-ефективна консумация на торове, което от една страна води до по-чиста продукция, от друга има и икономически ефект.

Искаме да минимизираме и използвания човешки ресурс – до момента, предвид голямата площ на комплекса, имаше нужда от наемането на един човек, който да се занимава изцяло с отварянето и затварянето на кранове, следенето на налягането, на наличието на тор и т.н. Човешкият фактор, обаче, води и до грешки, които се отразяват в количеството и качеството на реколтата.

С възможността за иницииране на поливки само при ниска почвена влажност търсим да постигнем и прецизно използване на водния ресурс. Не на последно място, за нас е важно поддържането на правилната температура в оранжерията, целогодишно, както и възможността да проследяваме изменението й в исторически план, спрямо промените във външната среда.”

В оранжериен комплекс ПИРИНПЛОД ONDO изгради изцяло безжична автоматизация на напояването и на прецизното торене във всичките 5 оранжерии. По изрично искане на клиента, автоматизацията следваше да бъде реализирана с минимално разкопаване и окабеляване. В резултат, управлението на всички напоителни клапани бе реализирано посредством безжичните модули ONDO AIR Points. Освен, че реализират цялото управление на клапани за напояване, ONDO AIR Points бяха адаптирани да позволяват и извеждане на окабеляване за измервателните кутии в оранжериите.

Управлението на прецизното торене се осъществява чрез 3-канален хранителен възел, изграден от ONDO, разширен с модул за контрол и мониторинг на EC/pH на поливната вода, който позволява прецизен контрол върху всеки един етап от развитието на растенията и позволява достигане на оптимални вкусови качества, както и дълготрайност на готовата продукция.

Контролът на климата се осъществява с общо 7 измервателни кутии, които подават в реално време данни към системата за измерените температура и влажност на въздуха във всяка една от оранжериите. Така, отоплението с геотермална вода е много прецизирано и съобразено с желаната в оранжерията температура във всеки един момент.

Благодарение на метео станцията, която ONDO монтира в стопанството, ПИРИНПЛОД вече може да да проследява и параметрите на външната околна среда в реално време, с оглед вземане на навременни, информирани решения. Интегрираната в ONDO метеорологична станция разполага с функция за автоматична защита на оранжерийната конструкция и реколтата срещу силен вятър и дъжд. Радваме се, когато виждаме иновативни български стопанства, които търсят да реализират още по-висока ефективност и по-добри икономически резултати с ONDO! Нямаме търпение да работим заедно с ПИРИНПЛОД за непрекъснатата оптимизация на отличните резултати, които вече постигат с ONDO. Защото нашият успех се измерва с успеха на клиентите ни!

Споделете този пост