ONDO Go

Решение за автоматизация на напояването и торенето в стопанството по бърз, лесен и ценово ефективен начин

За малки открити площи и тунелни оранжерии

Автоматизирайте малките си открити площи или тунелни оранжерии с ценово ефективно, но богато на функционалности решение.

Контрол на напояването и торенето

Управлявайте напояването и торенето с единствен контролер.

Лесен за инсталация и използване

Инсталирайте и конфигурирайте ONDO Go сами, като използвате подробни упътвания или помощ от професионалисти.

Отдалечен контрол 24/7, от всяка точка

Контролът е във вашите ръце, където и да сте. Управлявате и преглеждате вашите автоматизирани процеси, по всяко време и отвсякъде.

0 %
До 30% намаление на човешкия ресурс
0 x
По-бърза реакция при проблеми с напоителната система
0 %
До 30% по-малко вода
0 %
До 20% по-малко торове

Какво се включва в ONDO Go?

Автоматизация на напояването

ONDO Go позволява изпълнението и мониторинга на неограничен брой програми за автоматизирано напояване и торене на отглежданите от вас култури. Може да управлява, чрез кабелна инсталация, една инфраструктура за напояване и до 7 напоителни клапана.

ONDO Go се интегрира напълно със сензорите за почвена влажност във вашето стопанство. Така програмите ви за напояване могат да бъдат стартирани или пропуснати, според моментните данни за стойностите на почвената влажност.

Аларми, зададени от потребителя, известяват при наличието на отклонения в нормалното изпълнение на автоматизираното напояване. Това позволява да се предприемат навременни мерки или да се настрои системата да взема автоматизирани решения.

Благодарение на детайлните отчети и исторически данни, може да анализирате резултатите от вашата автоматизация и да я оптимизирате, с цел още по-висока ресурсна ефективност и подобряване на качеството на реколтата.

Автоматизация на прецизното торене

ONDO Go позволява пълна автоматизация на прецизното хранене на растенията.

Управлението на торенето чрез ONDO Go позволява хранителните вещества да бъдат прецизно дозирани, разтворени и внесени в поливната вода.

Координираното управление на 2 вентури инжектора/хидравлична инжекторна помпа или 1 дозиращи канал за прецизно торене осигурява оптимално използване на наличния дебит и налягане на водата, като гарантира максимална ефективност на процеса.

ONDO Go

Подходящо за малки открити площи и тунелни оранжерии

Поддържа:

ONDO Pro

Подходящо за средни и големи открити площи и оранжерии

Поддържа:

Често задавани въпроси

ONDO Go е цялостно решение. Получавате софтуера за автоматизацията и цялото допълнително оборудване, което ви е необходимо за работата на автоматизацията. За да научите повече за компонентите, които предоставяме, вижте ONDO Решения.

Инсталацията и конфигурацията на ONDO Go контролера може да се направи от всеки земеделски стопанин, с помощта на детайлни упътвания, предоставени от ONDO. Обичайно отнема между 1 и 3 дни да инсталирате и конфигурирате системата, според оборудването, което автоматизацията следва да контролира.

ONDO Go е подходящ за всички редови култури, които се напояват с капково напояване и за които автоматизацията на напояването и прецизното торене би дало положителни резултати. Тъй като контролът върху напояването се реализира с кабелно-базирана инсталация, а също така това ONDO решение не включва функционалност Климат контрол, ONDO GO е подходящ за малки открити земеделски площи, както и за тунелни оранжерии.

Да, ONDO Go може да се използва в тунелни оранжерии, при които не се изисква Климат контрол. Ако стопанството ви има и малки открити земеделски площи, освен тунелни оранжерии, може да автоматизирате напояването и торенето за всички тези площи с един единствен ONDO Go контролер.

Уникалният бизнес модел на ONDO включва постоянна гаранция за ONDO Go, която обхваща всички дефекти и проблеми, възникнали в оборудването за автоматизацията. Постоянната гаранция е валидна при условие, че вашият ONDO абонамент е активен и надлежно платен. Този тип гаранция не се отнася за:
* Електромагнитните клапани. Стандартната гаранция на клапаните е 1 година.

Ключовите ползи от употребата на ONDO Go са икономически – до 30%* увеличение на печалбата в резултат на до 30%* намаление в нужния човешки ресурс, до 20%*+ спестявания на всички основни ресурси – вода, торове, препарати за растителна защита, дизел и др. и до 20%* увеличение на реколтата.
* Резултатите са посочени от потребители на ONDO. Научете повече в нашите клиентски казуси.

Интеграцията на ONDO Go позволява да се реализират икономически ползи още от първия месец!

Основните разлики между ONDO Go и други продукти на пазара са:
1. ONDO Go предоставя едно единствено място за контрол на всички процеси по напояването и торенето в стопанството.
2. Той е клауд-базирано решение, което позволява отдалечен контрол и мониторинг 24/7, от всяка точка на света.
3. Бизнес моделът, базиран на абонамент, позволява на земеделеца да автоматизира процесите си само срещу една абонаментна такса и цената на инсталацията.
4. ONDO Go включва постоянна гаранция и поддръжка, през целия период на абонамента.