Интересни подробности за Националния демо център в ИЗК “Марица”, който се изгражда по проекта AgroDigiRise, бяха разказани от Ондо Солюшънс по време на форума „Фермата: Агроиновации и технологии“. Той се проведе в рамките на изложението АГРА 2023 в Конгресен център на Международен панаир „Пловдив“, зала „Пловдив“, където бе представено и кратко видео “Прецизно земеделие – повече с по-малко!” Посетителите на форума бяха поканени на виртуална разходка в ИЗК “Марица”, по време на която имаха възможност да видят какво се изгражда и да научат повече за автоматизираните системи за прецизно напояване, торовнасяне и климат контрол за оранжериите. Те са разработка на българската компания “Ондо Солюшънс”, а Ивайло Енев представи възможностите им, както и ползите за земеделците. “С автоматизиране на процесите в отглеждането на култури може да се постигнат значителни икономии на ресурси като енергия, вода, торове, да се намалят човешките грешки и да се постигне повече с по-малко”, заяви той.

“Ние вярваме, че зеленчукопроизводството може да бъде по-ефективно, може да бъде по-прецизно, може да бъде по-устойчиво, може да бъде един печеливш бизнес, може да бъде привлекателно за младите хора.”, обобщи доц. д-р Тринговска – експерт по агрономия и зеленчукопроизводство в ИЗК „Марица“.

Информация за центъра и безплатните услуги на АгроХъб.БГ бяха достъпни и на щанда на института през цялата седмица на изложението АГРА 2023.

Демо центърът е в процес на оборудване с модерни, иновативни технологии, включително за прецизно капково напояване и контрол на климата, които ще позволят на земеделските стопани да следят работата им и ползите от тях в реални условия.

“В следващите няколко минути ще ви представя института ИЗК Марица в нова светлина – а именно като Национален демо център в проекта AgroDigiRise. В консорциума на проекта ние сме най-възрастният участник – нашият институт е на 93 години и оттогава, в продължение на почти 100 години, това е институтът, в който се създават български сортове зеленчукови култури и се развиват технологиите за тяхното отглеждане.”, каза доц. д-р Иванка Тринговска, директор на ИЗК „Марица“. “Всички знаем, че основно предизвикателство пред човечеството в XXI  век е как да произвежда по-качествена храна с по-малко ресурси. За да посрещнем това предизвикателство, ключов момент ще бъде намаляване на разходите, намаляване на използването на ресурси и в същото време повишаване на ефективността. Тук обаче, ние човеците сме си създали на наша страна един много силен съюзник и това са технологиите.”, допълни доц. д-р Тринговска.

Още една Демо точка „Наука“ е на път да стане достъпна за всички заинтересовани – базата на Аграрен университет – Пловдив в с. Брестник. Дигитализацията на лозите ще спомогне в борбата с болестите и оптимизирането на растителната защита. Защо цифровите технологии са полезни за лозаро-винарския сектор разбраха присъстващите от видеото “Какво ни говорят лозите?”, което беше излъчено като част от презентацията.

“Нашият софтуер има най-различни функционалности. Едната от тях е моделиране на риска от дадени болести по лозята – това са едни от най-важните икономически болести. Другото интересно нещо е, че ние това можем да го определим спрямо различните сортове.”,  заяви Благой Анастасов от стартъпа BEVINE по време на събитието. „Само преди няколко години, когато виждах как технологиите, науката и бизнесът работят заедно на запад, си мислех, че това не е възможно в България. Но проектът AgroDigiRise доказва, че такова партньорство има почва и у нас и наистина вярвам в ползите от него за земеделието.“, добави Анастасов.

Ключовото в проекта е възможността различни технологични компании да работят заедно и да предложат комплексно решение в полза на земеделците. Васил Василев от “ТехноЛогика” изтъкна възможността, която дава проектът, технологиите да се развиват и да следват нуждите на сектора.

“Искам да видите, че този проект е с много голям потенциал и с много голям заряд. Имаме силите, имаме заряда, имаме младите хора, имаме технологиите – чакаме Вас!”, обобщи представянето на проекта AgroDigiRise Светлана Боянова, директор на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ.

Посетителите на изложението АГРА 2023 имаха възможност да видят различни иновации, но специфичните познания и опит как да работят с дигиталните технологии и как да извлекат полза от техните възможности все още липсват. По време на форума земеделците разбраха как могат да получат достъп до тези знания и да се докоснат до цифровите технологии в земеделието, благодарение на  АгроХъб.БГ – мястото, на което земеделието среща технологиите.

Експертите на AgroHub.BG запознаха присъстващите на форума на сп. Enterprise с дейността на Европейския цифров иновационен хъб за земеделие. Те разказаха за безплатните услуги на АгроХъб.БГ и демо точките, където земеделските стопани ще могат да се запознаят отблизо с технологиите, да получат експертна консултация и решения “по мярка” за стопанствата си. Всеки един от партньорите представи своето участие в интегрираното технологично решение на AgroDigiRise.

Що е то ЕЦИХ и как така нареченото „единно гише за услуги“ работи в полза на българските земеделци разказа Светлана Боянова. Присъстващите научиха и подробности за богатото портфолио от услуги, насочени към обучения и дигитални умения, тестване преди инвестиране, предоставяне на експертна подкрепа, информиране и изграждане на партньорства.

“Виждате, че става въпрос за нещо зелено, свежо, готино, ново, цифрово с много интересни хора, партньори в него – това е нашият хъб. Той включва в себе си, обединява заедно да работят науката, бизнеса и крайните потребители, а именно – земеделските стопани.”, сподели Светлана Боянова. „АгроХъб.БГ не работи сам за себе си. Той е част от мрежата от Европейски цифрови иновационни хъбове, така че всеки един от вас може да намери решението за своя проблем чрез нас навсякъде в тази мрежа.“